Prosjektleder Eiendomsstaben, Elverum kommune

 

Eiendomsstaben søker prosjektleder for investerings- og vedlikeholdsprosjekter for bygg og anlegg

Enhetene har store ambisjoner innenfor klima, miljø og energi, der blant annet materialvalg og energistrategier i byggeprosjekter er viktige elementer for å lykkes. Eiendomsstaben jobber aktivt med innovasjon og utvikling gjennom blant annet økt bruk av tre i byggeprosjektene, og en nylig vedtatt byggherrestrategi som retter spesielt fokus mot miljø og bærekraft.

Eiendomsstaben består av 5 enheter og har til sammen en bemanning på cirka 82 årsverk. Kommunens eiendomsmasse utgjør per dags dato om lag 145.000 kvm formålsbygg og 35.000 kvm boliger.

Vi er særlig opptatt av at medarbeiderne skal føle trivsel, mestring og tilhørighet. Kompetanse betraktes som vår viktigste ressurs. Våre ansattes behov for faglig utvikling og personlig vekst sikres gjennom eiendomsstabens årlige kompetanseplan.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 14.11.2023
Arbeidsgiver: Elverum kommune
Sted: Elverum
Stillingstittel: Prosjektleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4726052380

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder for investerings- og vedlikeholdsprosjekter for bygg og anlegg
Søke om tilskudd fra ulike tilskuddsordninger, for eksempel Enova
Utarbeide ytelses- og funksjonsbeskrivelse for nybygg, rehabilitering og vedlikehold
Kalkulasjon, prosessveiledning, usikkerhetsvurdering og møteledelse
Utarbeide og gjennomføre tilbuds- og anbudskonkurranser
Følge opp prosjekterings- og entreprisekontrakter
Økonomi-, fremdrifts-, og kvalitetsstyring
Byggeledelse vedlikeholdsprosjekter og nybygg
Andre relevante oppgaver tilpasset søkerens kompetanse

Kvalifikasjoner

Søker må ha relevant utdannelse tilsvarende høgskolenivå, og helst ha erfaring fra byggebransjen og prosjektarbeid, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Annen relevant kompetanse sammen med erfaring kan kompensere for manglende formelle krav.

Eksempel på kompetanseområder:

Prosjektledelse
Kontrakts- og entrepriserett
Bygg- og eiendomsbransjen
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
Godt humør
Gode samarbeidsevner
Evne til sjølstendig arbeid
Generelt gode IT-kunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø
Offentlig pensjonsordning
Faglig utvikling og personlig vekst gjennom eiendomsstabens kompetanseplan
Spennende prosjekter innenfor samfunnsutvikling
Lønn etter avtale
Fleksibel arbeidstidsordning

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Elverum kommune, Storgata 18, 2418 Elverum

Kontaktinformasjon

Svein Arild Nyhus, enhetsleder
Telefon:  +47 907 21 813

 

Om arbeidsgiveren

Elverum er en by og kommune i vekst , og har over 21 500 innbyggere. Glomma renner igjennom byen, og vi har skogen tett på. Vi har flere store arbeidsplasser som forsvaret, høgskolen og sykehuset.

I kommunen har vi i overkant av 1 800 medarbeidere som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vår visjon er Elverum har hjerterom, og verdiene åpenhet, ærlig og respekt preger vår hverdag.

Vil du være med på laget? Send oss en søknad da vel!

 

Del stillingen

Selskap

Elverum kommune

Kontaktinfo

  • Svein Arild Nyhus
  • Tittel: enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 907 21 813

Lokasjon

  • Elverum

Søknadsfrist

November 14, 2023