Ledig prosjektstilling i Leka – distriktssatsinga

 

Arbeidsgiver Leka kommune

Stillingstittel Prosjektleder

Frist 31.08.2023

Ansettelsesform Prosjekt

Ledig prosjektstilling i Leka – distriktssatsingaAvdeling for plan, næring og kulturminner hos Trøndelag fylkeskommune setter nå i gang ei distriktssatsing, retta mot de minste kommunene i Trøndelag. Der fokus er demografi, tilgang på kompetanse, behovet for innovasjon i egen virksomhet og oppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling. Leka kommune skal være med på dette sammen med kommunene Høylandet, Snåsa, Meråker, Rennebu og Tydal, og lyser ut 2-årig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse til 3 år.

Vi søker etter deg som har lyst til å være med på utviklingen av lokalsamfunnet Leka.

Kommunen er i en spennende tid med satsning på næringsutvikling og planarbeid, boligutvikling og folkehelse. For å legge til rette for videre vekst i tiden fremover kreves endrings- og utviklingsarbeid. Prosjektleder skal lede prosjektet som har som hovedmål å skape framdrift i kommunens viktige utviklingsarbeid. Oppgaver i tillegg til generell prosjektledelse er bl.a. å drive samarbeidsarena for utviklingsprosjekter innen plan, næring og bolig. Vi ser etter deg som synes dette høres spennende ut og ønsker å bli en del av laget.

Som prosjektleder i Leka vil du være del av arbeidsfellesskapet på kommunalområdet Strategi og samfunn, men også samarbeide med andre kommunalområder og prosjekter i kommunen. I tillegg vil de som er i tilsvarende stillinger i de andre kommunene og prosjektleder hos Trøndelag Fylkeskommune bli dine arbeidskollegaer. Kommunalområdet strategi og samfunn består av 4-5 dedikerte medarbeidere innen et bredt fagområde (plan, miljø, landbruk/næring, kultur, folkehelse, religiøse formål) der bærekraftig samfunnsutvikling er i fokus.

Sentrale arbeidsoppgaver

Lede og være pådriver for tverrfaglig utviklingsarbeid innen plan, næring og boligutvikling
Være en viktig bidragsyter inn mot kommunens planarbeid blant annet i arbeid med planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealplaner
Besøksforvaltning og bedriftsnettverk er sentrale oppgaver for å utvikle Leka til et bærekraftig reisemål med samarbeid og fellesskap mellom aktørene
Mobilisering for oppsving i Landbruket som viktig bærebjelke for kommunens bosetting og øvrig næringsutvikling.
Være pådriver i prosessarbeid for bolig i sentrum – et eget husbankstøttet prosjekt for boligutvikling i distriktene – for å skape rimelige og gode boligtilbud for kommunens eksisterende og nye innbyggere i ulike livsfaser
Forankringsarbeid, prosessledelse og involvering
Nettverksbygging og kompetansebygging
Bidra til å utvikle en langsiktig struktur for arbeid med plan, næring og bolig, som gjør at arbeidet videreføres etter endt prosjektperiode
Det må påregnes utadrettet virksomhet, noe reising og helge- og kveldsarbeid

Kvalifikasjoner

Erfaring med utviklingsarbeid og planarbeid
Prosessledelse og/eller ledelse av prosjekt
Ønskelig med relevant utdanning på bachelor eller masternivå
God digital kompetanse
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Utadvendt og liker å ta kontakt med folk og skape relasjoner.
Selvstendig og strukturert
Initiativrik og kreativ
Høy gjennomføringskapasitet
Gode formidlingsevner
Fleksibel

Vi tilbyr

Mulighet til å påvirke stillingen og måten vi løser arbeidet på
Et godt og humørfylt arbeidsmiljø
Et støttende kollegium som jobber for, og ønsker å bidra til, at alle lykkes
Lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
Gode pensjons- og forsikringsvilkår gjennom KLP
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og regelverk
Dekking av flytteutgifter med inntil kr. 12 000

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.

Kontoradresse: Leknesveien 67, 7994 Leka, Norge

Kontaktperson: Kristin Floa, Kommunalsjef Strategi og samfunn, +47 95031415, [email protected]

 

Søknadsfrist: 31. august 2023.

 

Søknad med CV og referanser sendes gjennom digital søkerportal

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Hege Svendsen, Daglig Leder Fremo rekruttering

Telefon  90 58 79 20

Kristin Floa, Kommunalsjef Strategi og samfunn

Telefon 95 03 14 15

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall, aktivitetspark (2022) og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner. For mer informasjon om Leka som reisemål se www.visitleka.no.

Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Sted Leknesveien 67, 7994 Leka

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

  • Hege Svendsen
  • Tittel: Daglig Leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon 90 58 79 20
  • Kristin Floa
  • Tittel: Kommunalsjef Strategi og samfunn
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon 95 03 14 15

Lokasjon

  • Leka

Søknadsfrist

September 18, 2023