Prosjektleder Bygg og eiendom

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Ved avdeling Bygg og Eiendom er det ledig en meget spennende stilling for deg med rette bakgrunn og ekte engasjement, og som liker å jobbe i spennet mellom historiske «middelalderske kirkegårder og bygg» til moderne nybygg og gravplassanlegg. Gravplassene i Trondheim har de senere år mottatt flere utmerkelser for blant annet utforming og estetikk. Drift og utvikling av våre kirkebygg og gravplasser utøves med fokus på bærekraft, samfunnsnytte, innovative løsninger og ivaretakelse av kulturarven gjennom mange spennende og varierte prosjekt. Vi søker deg som kan være med å forsterke og komplettere vårt team på 12 dedikerte fagpersoner.

For å styrke vår kapasitet, kompetanse og utvikling, søker vi etter ny Prosjektleder

Arbeidsoppgaver
Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

Prosjekt- og byggeledelse for større og mindre prosjekter
Plan- og Prosjektutvikling, saksbearbeiding, økonomioppfølging, framdrift
Fagstøtte og pådriver for bærekraftige tekniske- og miljøtekniske løsninger
Gjennomføre anbudskonkurranse, kontraktsinngåelse, innkjøp for aktuelle prosjekter (offentlige anskaffelsesregler)
Bidra til samhandling og gode løsninger

Kvalifikasjoner

Det søkes etter Sivilingeniør / ingeniør med relevant universitets- eller høgskoleutdanning
Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
Erfaring og kjennskap til byggebransjen, relevant norsk lov- og regelverk samt byggekontrakter
Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

Interesse for bærekraft og utvikling
Erfaring fra (offentlig) saksbehandling og planarbeid.
Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse på tverrfaglig nivå.
Erfaring med kulturminner og verneverdige bygg og anlegg
Førerkort for bil

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må være engasjert, kunne jobbe selvstendig men også i samhandling, og være strukturert. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Selvstendige, spennende, utviklende og varierte arbeidsoppgaver hvor du kan jobbe med verneverdige kulturminner, utvikling av bygg og nye kirkegårdsanlegg.
Lønn etter avtale
Fast stilling i 100%
Offentlig tjenestepensjon samt gode gruppelivs- og forsikringsordninger.
Et godt og variert tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling og opplæring
Fleksitidsordning

 

Søknadsfrist: 15.08.2022

 

Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Prosjektleder Bygg og eiendom
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4541657195

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Arne-Ingolf Norwich
Leder forvaltning bygg og eiendom
90141250

Arnt Morten Holmli
HR-rådgiver
959 28 403

 

Munkegata 6, 7013 Trondheim, Norge

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Arne-Ingolf Norwich
  • Tittel: Leder forvaltning bygg og eiendom
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 901 41 250
  • Arnt Morten Holmli
  • Tittel: HR-rådgiver
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 959 28 403

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

August 15, 2022