2-års stilling som prosjektleder beredskapsøvelse

 

Beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Seksjon beredskap er ansvarlig for det daglige arbeidet med atomberedskap ved DSA. Vi drifter operasjonslokaler og tilrettelegger for effektiv krisehåndtering ved uventede atomhendelser og -ulykker. Vi utgjør kjernen i sekretariatet for det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap. Seksjonen bistår i arbeid med atomsikkerhet. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

DSA har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre en stor nasjonal atomberedskapsøvelse i 2021 i samarbeid med andre aktører. Vi har derfor en ledig stilling som prosjektleder på seksjonen. Stillingen er viet til planlegging, forberedelser, gjennomføring, evaluering og oppfølging av atomberedskapsøvelsen 2021, i samarbeid med ansatte på DSA og med andre nasjonale aktører.

Arbeidsoppgaver

Lede prosessen for DSA med planlegging og forberedelser til nasjonal atomberedskapsøvelse i 2021
Bidra i planlegging og organisering av kompetanseheving og andre forberedelser for aktører i den norske atomberedskapsorganisasjonen
Delta i gjennomføring og evaluering av øvelsen
En del reising nasjonalt og internasjonalt må påregnes.

Kvalifikasjoner
Vi krever at du:

Har prosjektlederkompetanse
Har erfaring som prosjektleder for store beredskapsøvelser
Har god forståelse av norsk samfunnssikkerhet og beredskap
Har kjennskap til norske beredskapsaktører
Har erfaring fra beredskapsarbeid og/eller krisehåndtering
Har relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel at du:

  • Har kjennskap til radioaktivitet og stråling
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

Du er strukturert, organisert, og har god gjennomføringsevne
Du er selvstendig, initiativrik og finner løsninger
Du liker å jobbe sammen med andre og bidrar til at andre når sine mål
Du er robust, har høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Sentral rolle innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring
Arbeid med videreutvikling av nasjonal atomberedskap
Samarbeid med anerkjente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
Lønn som prosjektleder kr 650.000-750.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
Fleksitidsordning
Trening i arbeidstiden
6 måneders gjensidig prøvetid

DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Tiltredelse så snart som mulig. Ta kontakt ved spørsmål.

 

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted: Østerås
Stillingstittel: 2-års stilling som prosjektleder beredskapsøvelse
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4 194213150
Stillinger: 1
Arbeidssted Grini Næringspark 13, 1361 Østerås

 

Kontaktinformasjon

Astrid Liland, Seksjonssjef
91182504
[email protected]

Øyvind Selnæs, Seniorrådgiver
95203548
[email protected]

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

 

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Østerås

Søknadsfrist

Mars 1, 2020