Prosjektkoordinator Ávjovárri IPR

 

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

 

Om stillingen

Er du selvstendig og strukturert, samtidig som du liker å jobbe med samhandling?

Karasjok og Kautokeino kommune er i gang med spennende samhandlingsprosjekter. Kommunene er begge i samisk forvaltningsområde og har fokus på å styrke tjenestene til befolkningen. Ordførerne har på vegne av kommunestyrene inngått en intensjonsavtale om samarbeid innen kommunal oppgaveløsning. Det er i den forbindelse opprettet et interkommunalt politisk råd og vi søker en engasjert og fremoverlent prosjektkoordinator til oppstart, utvikling, koordinering og samordning av interkommunalt politisk råd. Prosjektkoordinator skal være pådriver ovenfor begge kommunene til å starte prosesser med nye interkommunale samarbeidsprosjekt innenfor kommunal oppgaveløsning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sekretariatsfunksjon for interkommunalt politiske rådet med koordinering og planlegging av møtevirksomhet.
 • Iverksette politiske vedtak, utøve en aktiv pådriverrolle overfor samarbeidspartnere
 • Strategisk og operativt arbeid for å styrke det interkommunale samarbeidet, som å utvikle modeller og arenaer for samarbeid.
 • Fronte viktige saker for rådet, eksempelvis gjennom å skrive politisk saksframlegg, høringsutkast, bidra ved arrangementer o.l.
 • Være bindeledd og pådriver ovenfor de kommunale virksomhetene i forhold til interkommunaleoppgaver som kan inngå i interkommunalt samarbeid.
 • Søke samarbeid med andre aktører og arbeide med aktuelle finansieringsmuligheter for utviklingsprosjekter.
 • Saksbehandling, rapportering og eventuelle andre oppgaver som naturlig faller inn under ansvarsområde

Oppgavene vil endre seg fra oppstartsfase av IPR og etter hvert som samarbeidet utvikles. Den som tilsettes vil være med å utvikle rollen.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen administrative og organisatoriske fag
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring innen offentlig sektor
 • Særdeles god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Digital kompetanse
 • God kunnskap om politiske og administrative oppgaver
 • Førerkort klasse B og disponering av egen bil etter avtale
 • Samisk språk og kulturkompetanse vektlegges, og foretrekkes ved ellers lik kompetanse.

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og proaktiv
 • Selvstendig og kreativ
 • Høy gjennomføringsevne og løsningsfokusert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Trygg og uredd i møte med nye utfordringer
 • Fleksibel og omstillingsdyktig

 

Vi tilbyr

 • En spennende, selvstendig og ansvarsfull stilling
 • En meningsfylt hverdag hvor du kan være med å utvikle politisk arena for samhandling i regionen, og utvikle kommunene som viktige samfunnsaktører
 • Stillingen er foreløpig et 2 årig engasjement med mulighet for fast ansettelse
 • Lønn etter avtale

 

Nærmere opplysninger

Kontorsted vil være enten Kautokeino eller Karasjok. Den som ansettes må påregne tilstedeværelse i begge kommuner.

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med følgende kontaktpersoner:

Johanna Unga mob.nr 934 95 005 mail; [email protected]

Marit Elisabeth Hætta Gaup, telefon 784 87 129 / 922 04 145 mail: [email protected]

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 28.09.23.

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Spørsmål om stillingen

Johanna Unga
Stabsleder
934 95005
[email protected]

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 28. september 2023
 • Arbeidsgiver: Karasjok kommune
 • Kommune: Kárášjohka – Karasjok Guovdageaidnu – Kautokeino
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Engasjement
 • Arbeidssted: Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Karasjok
 • Kautokeino

Søknadsfrist

September 28, 2023