Ønsker du å drive fiske ut fra Vardø? - VARDØ KOMMUNE

 

Primærnærings-, nærings- og miljøkonsulent

 

Vardø er Norges østligste by og eneste by i Europa som ligger i arktisk klimasone, Nord-Norges eldste by, verdens nordligste festningsby, Finnmarks eldste fiskevær og Pomorhovestaden. Vardø er også en av Norges eldste byer, med bystatus fra 1789.

Vardø kommune, porten til nordøstpassasjen og til Barentshavet, hadde 2116 innbyggere pr. 01.07.2012, og et areal på 596 km2. Kommunen består av tettstedet Kiberg på fastlandet, og byen Vardø på øya som har fastlandsforbindelse gjennom tunnelen på 2.8 kilometer, Nord-Europas første undersjøiske tunnel.

Har du lyst til å være med å utvikle næringsmiljøet i Nord-Norges eldste kommune?

Vardø kommune søker etter en rådgiver i en spennende og utfordrende 100 % stilling som kan styrke vår kompetanse innen primærnæring, landbruksnæring, næring og miljøforvaltning.

Som rådgiver i denne stillingen vil du jobbe med mange interessante og utfordrende prosjekter og relasjoner opp mot lokalnæring og oppbygging av regionalt næringssamarbeid.
Arbeidsoppgaver vil i stor grad innebære samfunnskontakt på vegne av Vardø kommune.
I kommunene her i nord har det vært nedgang i vår primærnæring i mange år, herunder vår lokalnæring innen fiskeri og landbruk. Derfor er det et stort behov for nå å sette fokus på alternativ drift med flere inntektsmodeller og støtteordninger for fiskeri og småbruk og Vardø kommune ønsker å ansette en medarbeider som vil ha hovedfokus på næringsmiljø og miljøoppbygging i kommunen.
Som ansatt i en liten kommune vil du også bli kjent med mange ulike oppgaver over flere etater.

Stillingen er tilknyttet enhet for teknisk, næring, plan og kultur i Vardø kommune. Enheten har 45 ansatte og ansvar for vann og avløp, veier, uteområder, næring-, miljø- og kulturforvaltning samt utvikling, forurensning, motorferdsel i utmark, arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, delingssaker, kart og oppmåling og idrett.

Stillingen rapporterer til enhetsleder for teknisk, næring, plan og kultur.

Sentrale arbeidsoppgaver

* Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til saksbehandling og rådgivning innen næringslivet og være et bindendeledd for å styrke kontakten mellom næringslivet, Vardø kommune og andre regioner.
* Arbeidsoppgaver innebærer tilrettelegging for eksisterende næringsliv og for nye etableringer.
* Det vil være viktig å jobbe tett sammen med næringsforumet i kommunen og i regionen.
* Oppgaver innebærer saksbehandling etter jord-, konsesjons-, forurensing og motorferdselsloven.
* Bidra aktivt i kommunale planprosesser av betydning for primærnærings-, nærings- og landbruksutviklingen.
* Forvaltning av kommunale tilskuddsordninger.
* Være sentral i arbeidet med å utarbeide egne planer med tilhørende strategier og handlingsplaner for kommunen.
* Delta i utviklingsprosjekter på vegne av kommunen der kommunen ønsker å benytte seg av tilbyders kompetanse og nettverk.
* Høringsinstans for miljø, areal og konsesjoner.
* Øvrig saksbehandling kan forekomme.
* Andre oppgaver relevant for stillingen.

Kvalifikasjonskrav

* Relevant høyere utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå.
* Annen relevant erfaring kan også vurderes.
* Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig og er en fordel.
* Kunnskap om saksbehandling etter lovverk.
* Kjennskap til offentlig forvaltning.
* God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Manglende kompetanse vil bli dekket med nødvendig opplæring og kurs.

Søker bør ha

* Det er viktig for oss at du er positiv og løsningsorientert.
* Ønsker en medarbeider som har gode formidlingsevner og kommunikasjonsferdigheter.
* Vi søker etter en fleksibel medarbeider som kan jobbe selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner.
* Ha evne til nytenkning for fremtidens næringer i små arktiske kommuner.
* Du må være strukturert og trives i en travel arbeidssituasjon med stor arbeidskapasitet.

Vi søker en medarbeider som er:
Vardø Kommune kan tilby

En spennende og utviklende jobb i en solid kommune.
Konkurransedyktige betingelser.
IA bedrift med godt tilrettelagte ordninger.
Gunstig pensjonsordninger.
Spennende oppgaver i en hektisk hverdag.
Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivning av studielån og lavere personskatt. Nedskrivning av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- per år.

Lønn og tilsettingsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder 6 måneders prøvetid.

Søknad og vitnemål

Dersom du kommer til intervju, tar du med deg godkjente vitnemål. Vi har dessverre ikke mulighet til å returnere innsendte vitnemål.

Vardø Kommune benytter elektronisk søkeprosess, og ber deg søke elektronisk.
Bare elektroniske søknader vil bli behandlet.

Offentlig søkeliste

Vardø kommune praktisere meroffentlighet:

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlige søkerliste. Søkere som anmoder om å blir unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til offentlighetslovens §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

 

Søknadsfrist 31.05.20

 

Vår ref 199
Merk søknad

Fakta

Selskap Vardø kommune
Stilling Konsulent
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Rådhuset

 

Kontakter

Alonza Garbett, Enhetsleder TNPK
[email protected]
Mobil  458 47 771  Arbeid  458 47 771

 

Del stillingen

Selskap

Vardø kommune

Kontaktinfo

  • Alonza Garbett
  • Tittel: Enhetsleder TNPK
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 458 47 771 Arbeid 458 47 771

Lokasjon

  • Vardø

Søknadsfrist

Mai 31, 2020