Molde by

 

MØRE BISPEDØMME

 

Klikk på aktuell stilling under:

 

Nordre Sunnmøre prosti
Sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Sykkylven sokn som særleg tenestestad.
Fast
Søknadsfrist: 12.01.2024

 

Møre bispedømme omfattar Møre og Romsdal fylke og består av 95 sokn og 25 kyrkjelege fellesråd fordelt på 6 prosti. Møre bispedømmekontor er felles administrasjon for Møre biskop og Møre bispedømmeråd. Bispedømmerådet har økonomi-, plan-, budsjettansvar, fordeler ressursar, tilset i prestestillingar og er godkjennings- og klageorgan. Møre biskop er tilsynsorgan for kyrkjeleg verksemd og tilsette, leier prestetenesta og er godkjenningsorgan for kyrkjer og lokalkyrkjeleg planverk.

Det er gjort vedtak om ny kyrkjeleg organisering. Dette vil innverke på ansvar, oppgåver og organisering av verksemda.

Bispedømmekontoret er i tidsmessige lokale og ligg sentralt i Molde. Kontoret er delt inn i Avdeling for Kyrkjefag og Avdeling Personal. Etter omorganisering er ein del merkantile funksjonar isom lønn og økonomi, IT og telefoni lagt til nasjonale einingar som gjer oppgåver på vegner av bispedøma og Kyrkjerådet. All sakshandsaming og store delar av møtevehandlinga er fullelektronisk. Ttilsvarande gjeld for løn, økonomi og andre merkantile funksjonar.

Del stillingen

Selskap

Møre bispedøme

Kontaktinfo

 • Klikk på aktuell utlysing for mer informasjon
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Molde
 • Ålesund
 • Kristiansund N
 • Sykkylven
 • Ulsteinvik
 • Ørsta
 • Volda

Søknadsfrist

Januar 31, 2024