PPT-rådgiver

 

PPT, Melhus kommune

Vi har ledig 100 % vikariat i stilling som pedagogisk- psykologisk rådgiver/ spesialpedagog i PP-tjenesten. Vikariatet varer frem til 31.12.22 med mulighet for forlengelse til 31.12.23

Er du engasjert og opptatt av barn og unges utvikling og læring? Ønsker du å være del av et inspirerende og utviklende fagmiljø med muligheter til å samarbeide med skoler og barnehager om barn og unges opplæringssituasjon? Da kan du være vår nye kollega.

PP-tjenesten er organisert til tjenesteområdet oppvekst og kultur og er en del av stab/støttefunksjonen til kommunalsjefen. PPT skal utføre lovpålagte tjenester til kommunens 11 grunnskoler, 14 barnehager og voksenopplæring.

I PP-tjenesten er det 8 ansatte. PP-tjenesten er i endring, og vi samarbeider tett med skoler og barnehager slik at tilbudet til barn og unge er kvalitativt godt. Vi arbeider for at så mange som mulig i målgruppen får hjelp i form av tidlig innsats og tilpasset tilbud. Vi jobber målrettet og langsiktig innenfor kunnskapsbaserte innsatsområder.

PPT-rådgivere hjelper skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov. Som pedagogisk-psykologisk rådgiver/spesialpedagog gir du råd om trivsel, utvikling og læring. Rådgiveren gir også råd til voksne i grunnskoleopplæringen.

Søknadsfrist: 09.11.2022
Arbeidsgiver: Melhus kommune
Sted: Melhus
Stillingstittel: PPT-rådgiver
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4578550441

Arbeidsoppgaver

 • støtte skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • veiledning og rådgivning til ansatte i grunnskole
 • sakkyndighetsarbeid og utredningsarbeid
 • delta i utviklingsarbeid internt i tjenesten og i samarbeid med skoler
 • tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • utdanning på fortrinnsvis mastergrads- eller hovedfagsnivå innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller lignende. Søkere med høyskoleutdanning og relevant erfaring/videreutdanning er også velkommen som søker
 • erfaring fra skole/og eller PPT
 • test og utredningskompetanse
 • erfaring, kompetanse og interesse for systemrettet arbeid
 • God veiledningskompetanse på ulike atferdsvansker, lærevansker og høyt skolefravær
 • godkjent politiattest
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • samarbeids- og serviceorientert
 • fleksibel, nytenkende og løsningsorientert
 • har en strukturert arbeidsform med krav til kvalitet og resultat
 • takler høyt arbeidspress og har stor arbeidskapasitet
 • Kommunisere godt med andre mennesker
 • arbeider selvstendig
 • positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • personlig egnet til jobben
 • disponerer egen bil

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • hyggelige kolleger i et inkluderende, godt og stabilt arbeidsmiljø
 • et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Grete Thomassen, Avdelingsleder
957 76 788

 

Med ca. 17.000 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn.

 

Del stillingen

Selskap

Melhus kommune

Kontaktinfo

 • Grete Thomassen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 957 76 788

Lokasjon

 • Melhus

Søknadsfrist

November 11, 2022