PP-rådgiver

 

 

Har du lyst til å jobbe med kompetente og erfarne pedagoger og spesialpedagoger som alle jobber til barnas beste? Ja, da er du hjertelig velkommen til å søke en stilling hos oss.

Pedagogisk psykologisk tjeneste er en del av Enhet for spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune. Denne enheten består av to avdelinger; Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn og Pedagogisk psykologisk tjeneste. Enheten er tverrfaglig oppbygget og dekker behovene for pedagogisk psykologisk rådgivning, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og logopedtjenesten.

Enheten spesialpedagogiske tjenester jobber forebyggende og i nært samarbeid med skoler og barnehager med fokus på inkludering. Det er ønskelig at PP-tjenesten skal jobbe tett på skoler og barnehager for å kunne komme tidlig inn og bidra med hjelp og støtte for å øke kvaliteten på det ordinære tilbudet.

Vi er inne i en spennende tid med oppbygging av vår tjeneste som skal gi elever i skolen og barn i barnehagen et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud . PP-tjenesten i Narvik er delaktig i arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Olweusprogrammet (skole), Sammen mot mobbing (barnehage) og skolebasert kompetanseutvikling (Dekom og Rekom).

Vi søker deg som er opptatt av utvikling, er målrettet og har evne til å inspirere og motivere skoler og barnehager slik at vi sammen leverer tjenester av høy kvalitet. Som PP-rådgiver vil du inngå i et team med erfarne og kompetente spesialpedagoger og PP-rådgivere.

 

 • Søknadsfrist: 05.12.2023
 • Arbeidsgiver: Narvik kommune
 • Sted: Narvik
 • Stillingstittel: PP-rådgiver
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4729560527

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide systemrettet med fokus på bl.a. Olweus, Sammen mot mobbing og Pedagogisk analyse
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø, god samhandling og ressursutnyttelse i enheten
 • Rådgiving, veiledning, forebygging og tidlig innsats
 • Sakkyndighetsarbeid (utredning, kartlegging, rapportskriving)

 

Kvalifikasjoner

Må ha

 • Pedagogisk-, spesialpedagogisk-, og/eller psykologisk utdanning på master eller profesjonsnivå.
 • Erfaring fra arbeid i grunnskolen, barnehagen eller PP-tjenesten (annen relevant erfaring kan vurderes)
 • Godkjent politiattest
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med, og engasjement for individuelt arbeid og for systemarbeid

Ønskes

 • God kunnskap om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og tilpasset opplæring
 • Utrednings- og testkompetanse
 • Erfaring med å samarbeide på tvers av fagfelt
 • Erfaring med veiledning

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og evne til å takle stort arbeidspress
 • Ha god systemforståelse og kompetanse i arbeid med livslang læring, individuelt tilrettelagt opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning
 • Fleksibilitet og evne til selvstendighet
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

 

Vi tilbyr

 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Mulighet for å bidra til å utvikle det fremtidige tilbudet innenfor oppvekstsektoren
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende regelverk.
 • Hos oss får du muligheten til å jobbe i en spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene. Du har muligheten til å bidra med å forme tjenesten og utnytte handlingsrommet innenfor rammene.
 • Som ny tilflytter i Narvik tilbyr vi gratis årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.

Les om tilflytterpakken: https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/tilflytter/tilflytterpakken/

 

Annet:

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn.
Dersom du har utenlandsk yrkeskvalifikasjon, stilles det krav om norskferdigheter.
Du må legge fram politiattest før du starter i stillingen.
Ved nyansettelse vil det være 6 måneders prøvetid.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler. Det er utarbeidet en mer detaljert stillingsbeskrivelse for stillingen.

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.
Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.

 

Kongens gate 45, 8514 Narvik

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Torunn How
Enhetsleder
 Telefon:+47 97647187

 

Narvik kommune – et samfunn i utvikling

Narvik kommune, i hjertet av Nord-Norge, tilbyr spennende karrieremuligheter og en unik kombinasjon av naturopplevelser og kultur. Med 22.000 innbyggere er Narvik ideell for jobbsøkere som søker både personlig og faglig vekst.

Regionen fokuserer på reiseliv, fornybar energi, blå næringer og samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Dette gir et bredt spekter av attraktive jobbmuligheter og et miljø der du kan utvikle deg og trives.

Omgitt av storslåtte fjell og fjorder, tilbyr Narvik fantastiske fritidsaktiviteter som alpint, nasjonalfjellet Stetinden og golf. Narvik ligger nær populære reisemål som Lofoten og Vesterålen og er vertskap for kulturarrangementer og festivaler.

Narvik er involvert i spennende prosjekter som et toppmoderne sykehus og byens søknad om alpin-VM. Bli en del av Narviks fremtidsrettede arbeidsmiljø og opplev enestående muligheter både profesjonelt og personlig!

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kontaktinfo

 • Torunn How
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 97647187

Lokasjon

 • Narvik

Søknadsfrist

Desember 5, 2023