PP-rådgiver i Rakkestad kommune

 

PP-tjenesten har ansvar for oppfølging i kommunene Rakkestad og Marker. Rakkestad består av 3 barneskoler, en ungdomsskole og 9 barnehager. Marker består av 1 barne- og ungdomsskole og 3 barnehager. Begge kommunene har samarbeidsrutiner med utgangspunkt i BTI- modellen, som skal kvalitetssikre helhetlig og tverrfaglig innsats til barn og unge.

PP-tjenesten i Rakkestad og Marker arbeider målrettet med et stort fokus på inkluderende praksis i barnehage og skole. Vi jobber kontinuerlig med endringsarbeid med utgangspunkt i Stortingsmelding 6: Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, samt ny opplæringslov. PP-tjenesten er en pådriver for kvalitetsutvikling og inkludering i barnehage og skole med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Tjenestens mandat knyttet til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage og skole vektlegges i stor grad i den daglige praksisen.

Høsten 2024 trer ny opplæringslov i kraft, og PP- tjenestens rolle knyttet til forebyggende arbeid blir tydeligere. Gjennom å støtte skolene knyttet til tidlig innsats og i arbeidet med å gi et inkluderende og tilrettelagt undervisningstilbud for elever med behov for tilrettelegging i opplæringen, vil færre elever kunne ha behov for individuelt tilrettelagt opplæring.

Kort om stillingen

Ved Rakkestad og Marker PP-tjeneste er det med tiltredelse 01.05.2024 ledig 100% fast stilling som PP-rådgiver.

De sentrale oppgavene til PPT er:

– Rådgivning og veiledning knyttet til barn/elever med ulike behov for tilrettelegging
– Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler
– Sakkyndig utredning og vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

PP-tjenesten for Rakkestad og Marker har et tett samarbeid med skoler og barnehager i begge kommunene, og bruker mye tid på systemrettet arbeid gjennom bl.a. observasjoner og veiledning knyttet til læringsmiljø, barnehagemiljø og pedagogisk tilrettelegging. Som PP- rådgiver er man også delaktig i fagutvikling på enhetene i skole og barnehage gjennom blant annet å holde foredrag og kurs.

Kvalifikasjonskrav

– Mastergrad innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk/pedagogisk-psykologisk rådgivning
– Erfaring fra arbeid i/samarbeid med skole/barnehage

Annen relevant høyere utdanning kan bli vurdert

På grunn av store reiseavstander til barnehager og skoler må man ha førerkort klasse B og disponere egen bil i tjenesten. Vi har ordninger for kjøregodtgjørelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi søker en medarbeider som har

– Kompetanse/erfaring/interesse for veiledning og utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole
– Erfaring fra pedagogisk-psykologisk rådgivning i barnehage og skole
– Utredningskompetanse/erfaring fra pedagogisk- psykologisk sakkyndighetsarbeid
– Et stort faglig engasjement
– Engasjement for barn og unge og deres rettigheter

Det stilles krav til å arbeide effektivt, tåle et høyt arbeidstempo og å like faglige utfordringer. Gode samarbeidsevner vektlegges også i stor grad, da man i arbeidet samarbeider tett med foreldre, barn, ansatte i barnehage og skole, samt ulike instanser. Det kreves gode kommunikasjonsferdigheter og språkferdigheter på et C2 nivå.

Vi kan tilby

– En faglig oppdatert tjeneste med stort handlingsrom i utøvelse av mandatet
– Et stort fokus på forebyggende og tidlig innsats
– Et sterkt faglig miljø med gode utviklingsmuligheter
– Tett samarbeid i tjenesten med felles faglige mål, prioriteringer og ansvarsfordeling
– Et godt arbeidsmiljø med gode arbeidsvilkår
– Tverrfaglig samarbeid mellom de ulike hjelpeinstansene og kort vei til kommunal ledelse for barnehage og skole
– Tett samarbeid med ressursteam og tverrfaglig team etablert i barnehage og skole
– Konkurransedyktig lønn og stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det legges frem tilfredsstillende politiattest.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon.
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget «Søk på stilling».

Søknad og CV

 • legges inn ved å følge veiviser i systemet.
 • Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.
 • Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til [email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 14.12.2023

 

Utlyst 21.11.23
Vår ref 656
Merk søknad

Fakta

Selskap Rakkestad kommune
Stilling Rådgiver
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Seksjon Skole

 

Kontakter

Solveig Myklestad, Enhetsleder PPT
Arbeid  477 95 711

Morten Vedahl, Kommunalsjef
Arbeid  404 47 760

 

Rakkestad kommune ligger midt i Viken fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8400 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 4 områder som yter tjenester til kommunens innbyggere.

 

Del stillingen

Selskap

Rakkestad kommune

Kontaktinfo

 • Morten Vedahl
 • Tittel: Kommunalsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Arbeid 404 47 760
 • Solveig Myklestad
 • Tittel: Enhetsleder PPT
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Arbeid 477 95 711

Lokasjon

 • Rakkestad

Søknadsfrist

Desember 14, 2023