Bannerbilde

 

Hei PP-rådgiver- se her!

 

 

 

 

Er du en engasjert person som alltid setter barnas beste i fokus? Er du i tillegg en dyktig relasjonsbygger med høy faglig integritet?

Vi kan tilby deg et faglig godt miljø som alltid jobber til barnas beste.

Som PP-rådgiver skal du bidra til å hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Som PP-rådgiver skal du også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.
Kontorets tverrfaglige oppbygging representerer en styrke inn mot tidlig innsats, sakkyndighetsarbeid, systemarbeid og oppfølging over tid på individ- og systemnivå.

 

 • Søknadsfrist: 16.10.2023
 • Arbeidsgiver: Lørenskog kommune
 • Sted: Lørenskog
 • Stillingstittel: PP-rådgiver
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4713454858

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsområdet vil fortrinnsvis være knyttet til PP-tjenestens arbeid inn mot skoler og barnehager
 • En viktig oppgave er å være kontaktperson på skoler
 • Stillingen inngår i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Arbeidsoppgavene vil omfatte veiledning til skolene og barnehagene innenfor kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Sakkyndighetsarbeid etter Opplæringslovas § 5-3 og Barnehagelovens § 35
 • Arbeidsoppgavene inkluderer veiledning på individnivå til elever, foresatte og skole
 • Arbeidet vil også i stor grad innbefatte samarbeid med andre instanser og tjenester, og bidra til kompetanseheving innad i egen virksomhet

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfagsnivå/ masternivå innenfor pedagogikk/psykologi/spesialpedagogikk eller tilsvarende
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • Du må ha relevant test-kompetanse
 • Erfaring og kompetanse fra PPT er en stor fordel
 • Erfaring som kontaktperson både innen skole og barnehagefeltet, og helst begge samtidig er en fordel
 • God kjennskap til innholdet i skole og barnehagesystemene er en fordel
 • Erfaring med kompetanseutvikling er en fordel
 • Erfaring og god veiledningskompetanse er en fordel
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker en fleksibel, engasjert og faglig selvstendig kollega med gode relasjonsbyggende ferdigheter og interesse for teamarbeid
 • Godt humør, humor og evnen til å se muligheter
 • Høy arbeidskapasitet, og evnen til å kunne stå i et høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt høyt

 

Vi tilbyr

 • En fast stilling
 • Et godt tverrfaglig miljø med spennende fagområder i utvikling
 • Et arbeidsmiljø med mye latter og humor i arbeidshverdagen
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehager, skoler og andre viktige aktører i laget rundt barnet
 • En fremtidsrettet kommune med et godt samarbeid mellom de ulike sektorene
 • Opplæring og veiledning ut fra behov
 • Lønns – og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

 

Om PP-tjenesten

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver, og det er viktig at oppgavene sees i sammenheng. Vi er organisert under Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) sammen med logopedtjeneste, Ressursenhet for førskolebarn og en merkantil stilling.

 

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

 

Mailandveien 2, 1470 Lørenskog, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Anett Næprud
Sjef PPK
 Telefon:+47 916 87 779

 

Lørenskog kommune – Norges beste kommune å jobbe i

Vi har satt oss som mål at Lørenskog kommune med sine 4 000 ansatte skal være Norges beste kommune, hvor alle skal oppleve å bli anerkjent og sett. Oppgavene våre skal være meningsfylte og motiverende, og vi skal ha mulighet for å utvikle oss. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell.

 

Urban og tett på marka

I Lørenskog har alle 47 000 innbyggere kort vei til alt, ikke fordi det er et lite sted, men fordi sentrum er samlet på en smart måte. Byutviklingen er konsentrert rundt kollektivtilbudene og snart vil sentrumsgata Skårersletta stå klar med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. I Lørenskog bor og jobber vi tett på Østmarka, hvor det er gode tur- og treningsmuligheter hele året. Har du lyst på en skitur midt på sommeren, kan du ta den på SNØ – verdens største innendørs skianlegg. Les mer om hvorfor det er bra å jobbe i Lørenskog.

Del stillingen

Selskap

Lørenskog kommune

Kontaktinfo

 • Ragnhild Anett Næprud
 • Tittel: Sjef PPK
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon:+47 916 87 779

Lokasjon

 • Lørenskog

Søknadsfrist

Oktober 16, 2023