PP-rådgiver

 

Oppvekst og læring

Vil du være med på drømmelaget rundt barnet i barnehagen og eleven i skolen?

Hver eneste dag gjør våre medarbeidere i barnehage og skole en stor innsats for å hjelpe våre barn til å nå sine drømmer og mål. Barnehage og skole skal bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og blitt den beste utgaven av seg selv. Pedagogisk Psykologisk tjeneste er en viktig del av laget rundt rundt barnet og eleven, og som PP-rådgiver er du en viktig støttespiller for medarbeidere i barnehage og skole. Kongsvinger PPT samarbeider tett med ti barnehager og ti skoler. Tverrfaglig samarbeid er også en del av Kongsvinger PPT sitt arbeid.

Satsingsområder i Oppvekst i Kongsvinger er inkluderende barnehage- og skolemiljø, Innlandet fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring og barnet/eleven som ressurs.

Oppvekst i Kongsvinger er med i Udir sin satsning Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetanseløftet er et viktig satsningsområde i Kongsvingerregionen, og PPT har en sentral og viktig rolle denne satsningen.

Søknadsfrist: 30.08.2021
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Stillingstittel: PP-rådgiver
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4419921833

Arbeidsoppgaver

Systemrettet arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
Utredning – og sakkyndighetsarbeid der loven krever det
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Master i psykologi eller spesialpedagogikk foretrekkes
Annen relevant høyskoleutdanning og erfaring kan kompensere for masterutdanning
Veilednings- og rådgivningskompetanse vektlegges
Utrednings- og testkompetanse. Testkompetanse rettet mot barn og unge vektlegges
Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten og/eller barnehage og skole er ønskelig

Personlige egenskaper

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Engasjert, ansvarsbevisst og løsningsorientert
Selvstendig og kan ta beslutninger
Motivert for å utvikle og dele sin kompetanse
Bidra til et godt faglig og sosialt fellesskap
Utøve godt medarbeiderskap
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Må kunne disponere bil i tjenesten

Vi tilbyr

Kompetente og engasjerte kolleger i et innovativt og godt arbeidsmiljø
Fadderordning for nytilsatt og deg som er ny
Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Otervegen 26, 2211 Kongsvinger, Norge

Kontaktinformasjon

Anne Kjersti Digerud, Enhetsleder
415 05 196

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst.
Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Anne Kjersti Digerud
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 415 05 196

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

August 30, 2021