PP- rådgiver 100 % fast stilling

 

 

Beskrivelse av arbeidsstedet:

PP-tjenesten har til sammen 14 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ung i Gjøvik m/ helsestasjon for ungdom), som er en del av sektor Oppvekst.

Stillingens formål: Å medvirke til å gi barn og unge en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring. Arbeide i tråd med Gjøvik kommunes oppvekststrategi.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utrednings- og sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven og barnehageloven.
 • Ansatte i fagstillinger skal bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling.
 • Ansatte skal gi veiledning til ansatte, barn og foresatte.
 • Arbeid vil per tid i hovedsak rettes mot barna i skolen.
 • Samarbeide med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
 • Ansvar for å utføre arbeidsoppgaver som avtalt med leder.
 • Ansvar for egen kompetanseutvikling og bidra til en dele-kultur.

 

Kvalifikasjoner:

 • Master i spesialpedagogikk/pedagogikk, psykologi eller tilsvarende.
 • Relevant erfaring fra fagfeltet kan erstatte krav om mastergrad.
 • Det er ønskelig med erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste.
 • Kompetanse i veiledning, rådgivning og utredning vektlegges. Erfaring fra arbeid i grunnskole er ønskelig.
 • Det er ønskelig med kompetanse i tverrfaglig arbeid knyttet til barn, familier, skole og barnehage.
 • Relasjonskompetanse, gode kommunikasjons – og samarbeidsferdigheter.
 • Krav om godkjent politiattest.
 • Krav om førerkort, og må påregne å benyttes egen bil i tjenesten.

 

Vi kan tilby

 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.
 • Godt arbeidemiljø.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig.
 • Gjøvik kommune har et bedriftsidrettslag med treningsmuligheter og utleiehytter.
 • Gode forsikringsordninger.

 

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

 

Søknad

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 04.02.2024
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: PP-tjenesten

 

Kontaktpersoner:

Karin Ugland
mob: +47 97539149

 

Hjemmeside:

https://www.gjovik.kommune.no/

 

Adresse:

Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

 

Gjøvik kommune PPT

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Del stillingen

Selskap

Gjøvik kommune

Kontaktinfo

 • Karin Ugland
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 975 39 149

Lokasjon

 • Gjøvik

Søknadsfrist

Februar 4, 2024