Har du god økonomisk og administrativ kompetanse og vil understøtte forsvarssektorens operative evne?

 

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg søker deg som vil jobbe med leveranser knyttet til bestillinger av tjenester fra våre allierte og fra Forsvaret. Du vil blant annet få oppgaver rettet mot kundedialog, bestillinger og oppfølging av disse, prosjekter, attesteringer og oppfølging av fakturagrunnlag, samt påse at kundene blir riktig fakturert.

Vi leter etter deg som ønsker å levere godt og riktig hver dag, og som har kunden i fokus.
Har du økonomisk forståelse, er pliktoppfyllende, nøyaktig og trives med en hektisk arbeidshverdag er det kanskje deg vi er på jakt etter!

Du vil bli en del av et kompetent team og fagmiljø, som sammen har ansvar for inngåelse og forvaltning av alle avtaler med Forsvarets lokale enheter i regionen, våre allierte og mot sivile aktører.

I tillegg til avtaler knyttet til våre allierte, skal rollen også støtte avdelingen med oppgaver tilknyttet inngåelse, oppfølging og utvikling av avtaler innen Leie, Forsyning og Tilleggstjenester, samt kunne fungere som stedfortreder i andre roller etter behov.
Dersom du har kjennskap til eiendom, bygg og anlegg vil dette være en fordel.

Arbeidssted for stillingen vil primært være Setermoen. Bardufoss kan også være aktuelt.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

Søknadsfrist: 24.11.2022
Arbeidsgiver: Forsvarsbygg
Sted: Bardu, Bardufoss
Stillingstittel: Porteføljeforvalter vertslandsstøtte
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4575798798

Arbeidsoppgaver

Støtte og følge opp bestillinger fra allierte og det norske Forsvaret
Ivareta oppgaver knyttet til inngåelse, oppfølging og utvikling av avtaler innenfor vertslandsstøtte og avtaleforvaltning
Bidra til å kvalitetssikre et ajourført fakturagrunnlag
Bidra til kommersiell forvaltning av leieavtaler og tilhørende inntekter innenfor egen region
Bidra med EBA-faglig bistand til Forsvaret og allierte etter behov
Deltakelse i fiscal konferanser for alliert virksomhet
Resultatoppfølging for egne prosjekter innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), militære kunder, innleie av eiendom, bygg og anlegg (EBA), skatter og avgifter
Inngå interne leveranseavtaler og avklare budsjettrammer for regionens avdelinger
Bistå avtaleansvarlige innenfor deres ansvarsområder, herunder økonomisk støtte og saksbehandling

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg med som er kundeorientert, selvstendig og som samarbeider godt med andre. I perioder er arbeidsdagene svært hektiske og du må derfor kunne sjonglere flere baller i lufta samtidig, i raskt tempo, samtidig som du leverer nøyaktig og strukturert, og i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Mye av kommunikasjonen med kundene/brukerne vil foregå på engelsk. Du må derfor være serviceinnstilt og kunne både snakke og skrive engelsk godt.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på bachelornivå/tilsvarende
Erfaring med avtale- og kontraktsinngåelse
God økonomiforståelse
Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
Førerkort klasse B
Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Det er ønskelig at du har:

Erfaring fra offentlig sektor
Kjennskap til forvaltning av eiendom, bygg og anlegg
Kjennskap til Forsvaret
Kjennskap til offentlige anskaffelser

Hvorfor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra 553 500,- til 661 400,- (lønnstrinn 60 – 70)
Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

 

Søk på stillingen her.

 

Artillerileiren 108, 9360 Bardu, Norge

Kontaktinformasjon

Svein-Tore Haugen, Koordinator vertslandsstøtte
479 74 395

Anita Røsvik-Eriksen, Fungerende leder avtaleforvaltning
489 51 988

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

  • Svein-Tore Haugen
  • Tittel: Koordinator vertslandsstøtte
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 479 74 395
  • Anita Røsvik-Eriksen
  • Tittel: Fungerende leder avtaleforvaltning
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 489 51 988

Lokasjon

  • Bardu

Søknadsfrist

November 24, 2022