Assisterende kirkesjef

 

 

Er du vår nye medarbeider?

I forbindelse med pensjonering søker Porsgrunn kirkelige fellesråd ny medarbeider i administrasjonen med sentrale oppgaver for fellesrådets drift. Rådet har en liten administrasjon og det er godt samarbeid om oppgaveløsning. Den som ansettes vil være kirkesjefens stedfortreder og bistå til å gjennomføre de oppgaver som påligger oss. Kompetanse på utredninger og saksforberedelse vil være en fordel. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

 • Søknadsfrist: 22.02.2024
 • Arbeidsgiver: Porsgrunn Kirkelige fellesråd
 • Sted: Porsgrunn
 • Stillingstittel: Assisterende kirkesjef
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4760564386

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og administrasjon av kirken i Porsgrunn sammen med kirkesjefen
 • Ansvar for forvaltning av gravplassene i kommunen
 • Ansvar for vedlikeholdsprogram for bygningsmassen fellesrådet disponerer
 • Bidra til arbeidet med hensiktsmessig organisasjonsutvikling
 • Saksforberedelse og deltagelse sammen med kirkesjefen i ulike møter
 • Oppgaver knyttet til virksomhetens IT-systemer og noe arbeid knyttet til økonomi og personal
 • Vi er en dynamisk organisasjon slik at også nye arbeidsoppgaver kan bli aktuelle
 • Kirkesjefens stedfortreder

 

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om, og erfaring i å lede ansatte
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Politiattest må forelegges

 

Personlige egenskaper

 • God relasjonsbygger
 • Systematisk og pålitelig
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Tilknyttet KA sitt tariffområde
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

Spørsmål om stillingen rettes til kirkesjef Johannes Sørhaug telf 41506822.

Elektronisk søknad sendes via webcruiter innen 22. februar 2024

Tiltredelse etter avtale.

 

Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Johannes Sørhaug
Kirkesjef
 Telefon:41506822

 

Porsgrunn er en bykommune i Telemark fylke. Kommunen er en del av det området som kalles Grenland. I selve bykjernen bor det ca. 15 000 innbyggere, totalt i kommunen bor det ca 37 000 innbyggere. Porsgrunn og Grenland har mange gode kvaliteter med Universitet, gode og varierte arbeidsmuligheter, kort avstand til Oslo-området og bra boforhold.

Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppgaver og ansvar gitt i trossamfunnsloven og tilhørende forskrifter. Det er to sokn i kommunen og det er felles kontor for alle tilsatte sentralt i byen. Pt er det 30 ansatte (samt 7 prester). Fellesrådet har ansvar for 7 kirkebygg 4 gravkapell og 5 gravplasser. Det er stor satsing på arbeid blant barn og unge og arbeidet har stor oppslutning.

Driftsrammen er på kr 33,7 mill. Investeringsmidler varierer etter hvilke prosjekter som gis kommunal finansiering.

Del stillingen

Selskap

Porsgrunn Kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Johannes Sørhaug
 • Tittel: Kirkesjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41506822

Lokasjon

 • Porsgrunn

Søknadsfrist

Februar 22, 2024