Stilling som arealplanlegger i Øksnes kommune

 

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen

Samfunnsmessige endringer i demografi, teknologi, digitalisering, økonomi og nye kommunale oppgaver skaper nye muligheter og utfordringer for norske kommuner. Øksnes kommune vil være med å prege denne utviklingen, både for vår egen kommune og for regionen. Vi er aktive i å søke ny kunnskap, og vi er aktive i å dyrke nærhet til innbyggere, næringsliv og andre som vil samarbeide om innovasjon og utvikling.
Øksnes kommune har et overordnet mål om å ha 5000 innbyggere i 2030. I tillegg skal vi tilrettelegge for flere arbeidsplasser og et godt tilbud til vår befolkning uansett alder og livssituasjon. Samtidig skal vi ta Øksnes inn i fremtiden med oppdatert planverk og en godt rustet og fremoverlent organisasjon.
For å nå dette målet må kommunen utvikle egen organisasjon og sørge for å ha et oppdatert planverk. I tillegg må vi tenke nytt i fht hvordan vi i fremtiden fortsatt skal levere gode og effektive tjenester til beste for våre innbyggere.

Vi har fra 1. november ledig 100% fast stilling som arealplanlegger/planlegger i Øksnes kommune og ønsker deg med i vårt team.

Søknadsfrist: 07.12.2022
Arbeidsgiver: Øksnes kommune
Sted: Myre
Stillingstittel: Stilling som arealplanlegger i Øksnes kommune
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4584430737

Arbeidsoppgaver

Planarbeid på ulike nivå i medhold av plan- og bygningslov.
Utarbeide kommunale reguleringsplaner
Utarbeide kommuneplaner som arealplan, samfunnsplan, planstrategi, trafikksikkerhetsplan, osv
Saksbehandling av private planforslag.
Sørge for, og koordinere gode medvirkningsprosesser
Saksbehandling med involvering av andre interne sektorer, sektor- og regionale styresmakter.
Samarbeide med konsulenter om private reguleringsplaner.
Saksbehandling
Forberede saker til politisk behandling
Deltakelse i regionalt planforum
Andre oppgaver kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

Har høgskole- eller universitetsutdanning med fagområde innenfor areal-/samfunnsplanlegging e.l.
Har god IT-kompetanse og IT-forståelse.
Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 eller C1 for minoritetsspråklige søkere. Kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Har førerkort klasse B.
Relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
God kjennskap til digitale verktøy, kart og plan og saksbehandlingssystem.
Det blir lagt vekt på at den som blir tilsatt er skikket for stillingen, er fleksibel, har evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig.
Er kjent med matrikkelloven med forskrift, Plan- og bygningsloven med forskrifter, samt annet relevant regelverk.
Er godkjent som matrikkelfører

Personlige egenskaper

Faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Interessert i å arbeide i samarbeid med de andre fagmiljøene i enhetene; byggesak, kart/oppmåling, landbruk, vei, vann og avløp, samt eiendomsforvaltningen.
En teamarbeider, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger.
En lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes.
Full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.
Villig til å tilegne deg ny læring og kunnskap

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
Fantastiske muligheter for friluftsliv i spektakulær natur.
Godt samarbeid på tvers av fagfeltene.
Et bredt arbeidsfelt, med veldig varierte og spennende arbeidsoppgaver.
Fleksibel arbeidstid.
Trivelig arbeidsmiljø, hyggelige kolleger.
Stor takhøyde.
Mulighet for å delta på ulike kurs.
Bosted i en vakker region.
Stort handlingsrom i arbeidet.
Deltakelse i ulike regionale nettverk. (plannettverk, klimanettverk)
Et godt fagmiljø på tvers av kommunegrensene i Vesterålen.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

 

Søk på stillingen her.

 

Storgata 27, 8430 Myre, Norge

Kontaktinformasjon

Bengt Stian Nilsen, Kommunalsjef
951 70 945
[email protected]

 

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og ligger i Vesterålen. Kommunen har et godt og variert næringsliv som er i kontinuerlig utvikling. Med Myre som kommunesenter er vi Norges største torskekommune, og fiskeri har alltid vært bærebjelken i vårt samfunn. Med storhavet som nabo, fjell i verdensklasse, imøtekommende og varme innbyggere er Øksnes kommune en kommune for framtida. Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv, med Dronningruta og Nyksund som kjente opplevelser.

 

Del stillingen

Selskap

Øksnes kommune

Kontaktinfo

  • Bengt Stian Nilsen
  • Tittel: Kommunalsjef teknisk sektor
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 951 70 945

Lokasjon

  • Myre

Søknadsfrist

Desember 7, 2022