Personell til skoletilbud for barn i grunnskolealder i asylmottak

 

 

Søknadsfrist: 30.04.2024

St.id. 615

I forbindelse med at det er opprettet to asylmottak i Sel kommune, er det stort behov for å rekruttere personale for å kunne gi skoletilbud for barn i grunnskolealder. I all hovedsak gjelder det ukrainske flyktninger.

Sel kommune henvender seg primært til personer med kompetanse i og erfaring med undervisning i skolen, også pensjonerte lærere. Sekundært kan det vurderes personer med annen relevant kompetanse og erfaring. Det gjøres oppmerksom på at regjeringen har lagt til rette for at pensjonister i offentlig sektor kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt.

Snarlig tiltredelse. Det kan gjøres individuelle avtaler om omfang og varighet.

Spørsmål rettes til konsulent for oppvekst Hilde Bjørklund på telefon 950 23 527, eller kommunalsjef for oppvekst og utdanning Bente Krogsæter på telefon 415 52 767.

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

 

Kontakt

Hilde Bjørklund
Konsulent oppvekst
Send e-post
950 23 527

Bente Mona Krogsæter
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
Send e-post
415 52 767

Del stillingen

Selskap

Sel kommune

Kontaktinfo

  • Hilde Bjørklund
  • Tittel: Konsulent oppvekst
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 950 23 527
  • Bente Mona Krogsæter
  • Tittel: Kommunalsjef oppvekst og utdanning
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 415 52 767

Lokasjon

  • Otta

Søknadsfrist

April 30, 2024