Rauland barnehage er ein 5 avdelings barnehage med 90 plassar for barn i alderen 1- 5 år.
Pr i dag har me aldersinndela avdelingar.
Barnehagen ligg i naturskjøne områder, med skiløyper, idrettshall, symjehall og klatrevegg i gangavstand. Symjehallen brukar førskulegruppa ein gong pr veke. Småskulen er vår næraste nabo og ligg i sama bygget.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:
Me søkjer etter deg som er utdanna barnehagelærar eller anna pedagogisk utdanning som er relevant for barnehage.
Når det gjeld fagarbeidar/assistent søkjer med deg som har fagbrev som barne – og ungdomsarbeidar, eller med anna relevant utdanning/erfaring.

Me legg vekt på:
Ein sjølvstendig person med gode evner til samarbeid og kommunikasjon:

 • Som er god på å bygge relasjonar med barn
 • Som ser løysingar
 • Som ser barns ressursar
 • Som har evne til å ha god dialog med barn, føresette og kollegaer
 • Som likar å undre seg saman med barn
 • Som kan beherske norsk munnleg og skrifteleg

Du som søkjer trivs i ein hektisk kvardag, og tar ansvar og er god på samarbeid.

Me oppmodar menn til å søkje, pr i dag har me fire menn i barnehagen.

Me kan tilby:

 • Mykje humor og gode kollegaer
 • Ein barnehage som set barnet i fokus
 • 5 planleggingdagar i året
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp til å skaffe rimeleg husvære
 • Gode barnehagetilbod, kulturskule og idrettslag

Aktuelle søkjerar blir kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet.

Politiattest må visast ved tilsetjing jmf Barnehagelova §19.

Skulle det bli fleire ledige stillingar fram mot 09.08.21, vil me tilsetje etter sama søkjarliste.

 

Nærare opplysningar om stillinga ved Heidi Rønningen på tlf 906 46 483 / [email protected], eller Britt Hege Bakken på tlf nr 920 22 138 / [email protected].

Søknaskal sendast på elektronisk skjema som du finn her