Pedagogisk leder i Sand barnehage

 

Oppvekst og kultur, Nord-Odal kommune

Om stillingen

Alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt, trygt og attraktivt oppvekstmiljø som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt lærings- og utviklingspotensiale. Oppvekstsektoren i Nord-Odal er en lærende organisasjon og sammen utvikler vi oss i profesjonelle læringsfellesskap. Vi trenger flere dyktige medarbeidere på laget, og søker etter pedagogiske ledere til Sand barnehage.

Sand barnehage har seks avdelinger for barn i alderen 1-5 år, fordelt på 3 småbarnsavdelinger og 3 storbarnsavdelinger.
Barnehagen ligger i Sand sentrum med nær tilknytning til Storsjøen, idrettsanlegg og bibliotek i tillegg til skogsområde med egen gapahuk.

Vi har ledig to 100% faste stillinger som pedagogisk leder fra 01.08.2024. Som pedagogisk leder vil du være en viktig bidragsyter til å bevare og videreutvikle et inkluderende og kunnskapsfremmende barnehagemiljø for barn og ansatte.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 05.02.2024
Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
Sted: SAGSTUA
Stillingstittel: Pedagogisk leder i Sand barnehage
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4751579385
Startdato: 01.08.2024

Arbeidsoppgaver

Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn
Delta i videreutvikling av barnehagens pedagogiske arbeid og holde seg oppdatert på barnehagefaglig forskning og utvikling
Daglig oppfølging og veiledning av assistenter og fagarbeidere
Arbeide selvstendig og samarbeide i team med de andre ansatte i barnehagen, foreldre og øvrige samarbeidspartnere
Jobbe i tråd med rammeplan og barnehagelov samt kommunale retningslinjer og føringer

Kvalifikasjoner

Godkjent barnehagelærer utdanning
Gode digitale ferdigheter
Utvise profesjonalitet i yrkesutøvelsen
Erfaring i å kunne veilede andre
God kommunikasjons- og fremstillingskompetanse, både muntlig og skriftlig
Gode norskkunnskaper, bestått B2
Det kreves gyldig politiattest for stillingen

Personlige egenskaper

Engasjert
Strukturert og ansvarsfull
Inkluderende og gode samarbeidsevner
Fleksibel og løsningsorientert
God relasjonskompetanse

Vi tilbyr

Bedriftshelsetjeneste
Pensjonsordning i KLP
Lønn i tråd med avtaleverket /lønn etter avtale
Kompetent fagmiljø

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Herredsveien 2, 2120 SAGSTUA, Norge

Kontaktinformasjon

Yvonne Bunes, Kommunalsjef oppvekst og kultur

Anne Gundersen, Enhetsleder Sand barnehage

 

Om arbeidsgiveren

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort vei til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Oslo ligger bare 1 time unna, med gode kollektivforbindelser. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Det nye prisbelønnede bygget Samling med blant annet kommunens bibliotek, Milepelen kulturhus og Prestgarden kulturfellesskap med tilhold på Sand prestgård, bidrar til et særs aktivt kulturliv med festivaler, teater, kino, pubkvelder og konserter. Dugnadsaktiviteten er høy og gir gode muligheter til å få nye venner.

Nord-Odal har et godt næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere og for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen et variert tilbud på byggeklare tomter med beliggenhet. Det er også ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på [email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Odal kommune

Kontaktinfo

  • Yvonne Bunes
  • Tittel: Kommunalsjef oppvekst og kultur
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:
  • Anne Gundersen Anne Gundersen
  • Tittel: Enhetsleder Sand barnehage
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Sagstua

Søknadsfrist

Februar 5, 2024