PP-rådgivar

 

100 % fast stilling frå 1.12.2023

Ein av våre tilsette går av med pensjon og vi treng derfor å styrke laga med ein ny medarbeidar. Vi ønsker ein medarbeidar med spesiell interesse for, og kompetanse innanfor områda, språkutvikling og lese- og skrivevanskar.

Om arbeidsgivaren

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er ein interkommunal PP-teneste for kommunane Hemsedal, Gol, Nesbyen, Hol og Flå. Vi er òg Viken fylkeskommunes PP-teneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen. Vi har lokale i Gol sentrum. Det er 14,6 fagstillingar inkl. leiarressurs og kontorstøtte i selskapet.

Vår verdiplattform er at tenesta skal vere tilgjengelege, helhetstenkende, profesjonelle og fagleg kompetente.

Arbeidsoppgåver

 • Som PP-rådgivar vil du ha regelmessig møter med barnehage- og skoleadministrasjon.
 • Rettsleie barnehagar og skolar i utviklingsarbeid og i individsaker.
 • Gjennomføre sakkunnige utgreiingar der balansen mellom krava til barna/elevens utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheiter blir varetekne.
 • Gjennomføre og tolke relevante testar i samsvar med faglege bestemmingar for testane.
 • Gjennomføre observasjonar i samsvar med gjeldande faglege anbefalingar.

Krav til kompetanse

 • Høgare utdanning på masternivå med relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi
 • Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid
 • Erfaring frå arbeid i PP-tenesta, barnehage/skole eller andre relevante institusjonar
 • Personleg eigenskap vil bli vurdert spesielt og utgjere ein viktig faktor ved tilsetting

Ønskt kompetanse

Kartlegging- og utgreiingskompetanse innanfor området språk og språkutvikling

Om oss

Tenesta kan tilby eit godt arbeidsmiljø og moglegheit for sterk innflytelse på eit område som er i fokus og i utvikling.

Som tilsett må du nytte eigen bil i tenesta, med godtgjering. Tilsetting skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tenestepensjon i KLP.

Aktuelle søkarar vil bli innkalla til intervju.

 

Søknadsfrist: 01. september 2023

 

Send søknad til: [email protected]

 

Kontaktperson for stillingen

 

Om arbeidsgiveren

 • Arbeidsgiver: Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj nedre Hallingdal IKS
 • Adresse: Sentrumsvegen 93, 3550 Gol
 • Hjemmeside: https://www.pptogot.no

 

PPT og OT nedre Hallingdal IKS – Postboks 93 (Sentrumsvegen 93), 3550 Gol

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er per i dag 10,3 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet.

Vår verdiplattform er at tjenestene skal være tilgjengelige, helhetstenkende, profesjonelle og faglig kompetente.

Del stillingen

Selskap

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal

Lenke til firma

https://www.pptogot.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Gol

Søknadsfrist

September 1, 2023