Ullensvang kommune Jondal barnehage

100% stilling som pedaogisk leiar ved Jondal barnehage

 

 

 

Det er ledig stilling som pedagogisk leiar i Jondal barnehage for frå 01.02.24

Jondal barnehage er ein 4 avdelings barnehage med 51 barn, som ligg sentralt i Jondal sentrum ved sida av barneskule, bibliotek, idrettshall og symjehall, og har mange flotte turområde i nærleiken.

Barnehagen jobbar med å skape eit inkluderande barnehagemiljø. Me ynskjer å laga gode kvardagar for små og store i barnehagen gjennom relasjonsbygging i dei daglege aktivitetane og skapa gode rom for leik og vennskap.

 

Arbeidsoppgåver:

Som pedagogisk leiar har du ansvar for

 • barna sin trivsel og utvikling i det daglige arbeidet med barna.
 • å planleggja, tilretteleggja, gjennomføra, vurdera og dokumentera det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelinga i samsvar med gjeldande lovverk
 • å medverka til eit godt arbeidsmiljø
 • å leggja til rette for eit godt foreldresamarbeid.
 • å vurdera avdelingen sine samla ressursar; som medarbeidarens kvalifikasjonar, tid ein har til disposisjon, barnehagens fysiske rammebetingelsar og barnegruppas forutsetningar.
 • at barn med spesielle behov vert integrerte i barnehagen, og har nytte av barnehagetilbodet
 • gje pedagogisk rettleiing på avdelinga
 • tverrfagleg samabeid med ulike instansar

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning: Barnehagelærerutdanning, andre søkarar kan og bli vurdert om dei har relevant erfaring, og viser interesse for arbeidet.
 • Erfaring er ynskjeleg
 • Evne til å jobba målretta, sjølvstendig og systematisk
 • Digitale kunnskaper
 • Personlege eigenskapar- og interesse for faget vert sterkt vektlagt.
 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon
 • Krav om politiattest ikkje eldre enn 3 mnd
 • Godkjent tuberkulinstatus

 

Personlege eigenskaper:

 • Evne til å sjå og skapa god relasjon til alle barna
 • Sjå barn, føresette og kollegaer som betydningsfulle og viktige for fellesskapet
 • Evne til refleksjon, gjera vurdering og setje inn tiltak til det beste for barna
 • Evne til å arbeida sjølvstendig
 • Evne til å samarbeida
 • God kommunikasjon, få og gi tilbakemelding
 • Evne til å arbeida målretta og strukturert
 • Løysningsorientert
 • Fleksibel og kreativ
 • Robust
 • Godt humør og positiv innstilling

 

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit travelt, men kjekt arbeidsmiljø
 • Løn etter hovudtariffavtalen
 • Rekrutteringsavtale
 • etter 1 år som barnehagelærar får ein utbetalt kr 30.000,-
 • etter 2 år som barnehagelærer får ein nye 30.000,-
 • Pedagogisk leiar tillegg: kr 36.000,-
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Fast
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 31.01.2024
 • Arbeidsstad: Jondal

 

Kontaktpersonar:

Kristin Opedal
mob:  +47 90257329

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

Ullensvang kommune Jondal barnehage

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

Lenkjetekst
Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje
https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Kristin Opedal
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 90257329

Lokasjon

 • Odda

Søknadsfrist

Januar 31, 2024