Pedagogisk leder i 100% fast stilling

 

Om oss

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på.

Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt.

Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter. Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.

https://www.visbrosjyre.no/Loppa_kommune4/WebView/

Om stillingen

Øksfjord barnehage består av tre avdelinger, hvor av to er i bruk og har plass til 54 barn. Vi tilbyr faglige utfordringer i et miljø med høy effektivitet og kvalitet. Vi har et nært samarbeid med biblioteket og Høgtun skole i Øksfjord. Hos oss får du kollegaer som ønsker at du skal trives. Vi vil gjerne ha deg med på å videreutvikle den viktige rollen barnehagen har i Loppa.

I Øksfjord barnehage skal barnet bli rustet for å mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med gode relasjonskompetanser. De skal få leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal få oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang.

BARNEHAGENS VISJON: «Sammen gir vi barna en verdifull hverdag»

Vi skal sørge for at barna blir kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på seg selv, og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og ruste barnet for å mestre resten av livet. Vi søker deg som er engasjert, positiv og har fokus på barns beste. Du må ha gode samarbeidsevner, men samtidig kunne jobbe selvstendig. Du må ha god relasjons- og -kommunikasjons kompetanse.

Det finnes noen ulike satsninger både nasjonalt og regionalt for å heve kompetanse hos barnehagens personale. I Øksfjord barnehage deltar personalet i ulike nettverk og/eller kompetansehevingstiltak:

Kystbarna ett interkommunalt samarbeidsprosjekt for å utvikle oppveksttjenestene og styrke barn og unges situasjon i kystkommune Måsøy og Loppa.

RSK Vest-Finnmark – regionalt samarbeidskontor for kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta.

Vi tilbyr

Lønn etter tariff (alle nyansatte får lønn etter minimum 10 år ansiennitet) + pedleder tillegg
Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
Gratis SFO for førsteklassinger
Nedskriving av studielån (inntil 30 000kr per år)
Gratis barnehage fra august 2023
Lavere skatt
Billigere strøm
Finnmarkskalkulatoren – så mye kan jeg spare

Arbeidsoppgaver

Lede avdelingen i samsvar med kommunens stillingsbeskrivelse
Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Aktivt arbeide for et trygt og godt barnehagemiljø
Samarbeide med, og veiledning av personalet
Tilrettelegge for et godt samarbeid med foresatte og foreldre
Bidra til et godt arbeidsmiljø og utviklingsarbeid i barnehage.
Delta aktivt i endrings og utviklingsarbeid og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon

Kvalifikasjonskrav

Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer
Ønskelig med erfaring som ped.leder, men dette er ikke et krav
Nokut-godkjenning for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner,
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
Politiattest i tråd med barnehageloven må forevises før tiltredelse

Generell info

Loppa kommune tar deg godt imot og kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett.
Søkere må være forberedt på å stille til intervju.
Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.
Gode pensjonsordninger gjennom KLP
I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i Norge.
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Spørsmål om stillingen

Styrer Torill M. Martinsen, e-post: [email protected]
HR og organisasjonsleder Ann-Kathrine Holst-Olsen: [email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist Løpende

 

Arbeidsgiver Loppa kommune

Kommune Loppa

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Loppa kommune, 9550 Øksfjord

 

Del stillingen

Selskap

Loppa kommune

Kontaktinfo

  • Ann-Kathrine Holst-Olsen
  • Tittel: HR og organisasonsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Loppa

Søknadsfrist

September 21, 2023