Pedagogisk leder i 100% fast stilling

 

Om oss

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på.

Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt.

Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter. Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.

Kommunens brosjyre

Om stillingen

Om stillingen
«Sammen gir vi barna en verdifull hverdag»- er barnehagens visjon.

Øksfjord barnehage består i dag av 2 avdelinger med omlag 20 barn.
Barnehagen har nærhet til både sjø og land, samt tilgang til både utfordrende og spennende lekemiljø.
Vi samarbeider med både biblioteket som er vår nærmeste nabo, og har et tett samarbeid med skolen for å sikre en god overgang fra barnehagen.
Mangfoldet i barnehagen vår er stort. Sammen arbeider vi for å synliggjøre kulturelt mangfold og hvert enkelt individs verdi.
Loppa kommune skal inn i et nytt læringssenter i Øksfjord. Det nye planlagte senteret skal blant annet huse skole, barnehage, voksenopplæring og bibliotek.
Barnehagen har utviklet et faglig sterkt fellesskap og tilbyr faglige utfordringer, høy effektivitet og har i dag flere ansatte som for tiden er under utdanning.
Barnehagepersonalet deltar i ulike nettverk og kompetansehevingstiltak:
Kystbarna er et interkommunalt samarbeidsprosjekt for sammenlignbare kommuner for å utvikle oppveksttjenestene og styrke barn og unges situasjon i kystkommune Måsøy og Loppa.
RSK Vest-Finnmark: – er et regionalt samarbeidskontor for barnehager og skoler for kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta.
Barna skal rustes for å mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med gode relasjonskompetanser.
Barna skal få leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal få oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang.
Sammen sørger vi for at barna blir kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på seg selv, og en følelse av at de kan noe og at de har verdi.
Barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, ruste barnet for å mestre resten av livet og gi barna de beste forutsetninger for å ivareta og forvalte våre verdier i framtiden.

Vi tilbyr
Lønn etter tariff (nytilsatte lønnes minimum etter 10 år ansiennitet ) + ped.leder tillegg
Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
Videreutdanning innenfor prioriterte områder med utdanningsavtale
Nedskriving av studielån (Inntil 30 000,- pr. år)
Lavere skatt
Billigere strøm
Gratis barnehage i hht statlige vedtak
Gratis kjernetid på SFO for 1. og 2. trinn.
Flyttegodtgjøring etter eget reglement

Arbeidsoppgaver

Lede avdelingen i samsvar med kommunens stillings-/ funksjonsbeskrivelse og til en hver tid gjeldende styringsdokumenter
Ansvar for at avtalte daglige rutiner innen drift, HMS eller annet blir fulgt opp på avdelingen
Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Aktivt arbeide for et trygt og godt barnehagemiljø
Samarbeide med, og veiledning av personalet
Delta godt forberedt og aktivt på ledermøter, og skal også kunne lede møte
Være en tydelig leder, og forvalte personalressursene på avdelingen slik at ansatte gis ansvar og oppgaver i samsvar med den enkeltes kompetanse og de krav som stilles til arbeidet
Tilrettelegge for et godt samarbeid med foresatte og foreldre
Bidra til et godt arbeidsmiljø og utviklingsarbeid i barnehage.
Delta aktivt i endrings og utviklingsarbeid og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon
skal etter avtale være stedfortreder når styrer er fraværende
Andre oppgaver innen fagområdet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer
Nokut-godkjenning for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
Politiattest i tråd med barnehageloven må forevises før tiltredelse
Ønskede kvalifikasjoner:

Ønskelig med erfaring som pedagogisk leder, men dette er ikke et krav
Vi søker deg som er engasjert, positiv og har fokus på barns beste. Du må ha gode samarbeidsevner, men samtidig kunne jobbe selvstendig og sette deg personlige mål. Du må ha god relasjons- og -kommunikasjons kompetanse. Hos oss vil du møte på kollegaer som ønsker at du skal trives og bidra i et kulturelt fellesskap. Har du lyst å være med å bidra til å gjøre en forskjell og forme framtidens barnehage er dette stillingen for deg.

Generell info

Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Intervju kan skje over Teams
Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved tilsetting
Minst to referanser bes oppgitt i søknaden
Gode pensjonsordninger
I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i Norge
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25
Dokumentasjon som vitnemål og attester må ligge ved søknad, for at kandidat skal kunne vurderes for stillingen

Bolig spørsmål:
Ved spørsmål send e-post til [email protected] evnt skjekk ut «Oppslagstavla Øksfjord» på Facebook, for mulig utleie på det private boligmarkedet. For kommunal bolig, må det sendes inn søknad.
Søknad om kommunal bolig

Utsikt annonsebilde fullbredde

Spørsmål om stillingen

 

Torill Myreng Martinsen

Styrer

91539123

[email protected]

 

Elin Marie Olsen

Kommunalleder Oppvekst og kultur

95974313

[email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 13.03.2024

 

Arbeidsgiver Loppa kommune

Kommune Loppa

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Loppa kommune, 9550 Øksfjord

 

Del stillingen

Selskap

Loppa kommune

Kontaktinfo

  • Elin Marie Olsen
  • Tittel: Kommunalleder Oppvekst og kultur
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 959 74 313

Lokasjon

  • Loppa

Søknadsfrist

Mars 13, 2024