Kantor/organist

 

Øyer og Tretten kirkelige råd

Øyer og Tretten kirkelige råd har ledig stilling som kantor/organist i 100% stilling. Det er to sokn i kommunen, Øyer og Tretten, med kirke i hvert sokn. Bruvin er Øyer sokns nyeste gravlund.På Tretten er det kapell som brukes til menighetsaktiviteter. I Øyer sokn leier fellesrådet Prestegårdssalen i Øyer Prestegård, som er en av de eldste bygningene i Gudbrandsdalen. Øyer og Tretten kirkelige råd er en del av Sør-Gudbrandsdal prosti og strekker seg fra Lillehammer i sør til Sør-Fron i nord.

Det var registrert 5067 innbyggere 4.kvartal 2021. Hafjell er den kjente turistdestinasjonen i Øyer kommune, og folketallet økes til nærmere 30.000 i høysesongene.
Det er to barneskoler, en ungdomsskole og fem barnehager i kommunen. Øyerfjellet er kjent for sine gode og velpreparerte skiløyper vinterstid, sykkelstier og flott turterreng vår, sommer og høst. Pilegrimsleden går igjennom kommunen.

Øyer og Tretten kirkelige råd har 7 ansatte som til sammen utgjør 4,8 årsverk. Kirkens virksomhet er lokalisert i Øyer sokn med Øyer kirkekontor. Sokneprest i 100% stilling.

I Øyer kirke er det et nytt Ryde&Berg orgel fra 2019, og et Cembalo og piano.
I Tretten kirke er det orgel fra 1978, i tillegg piano.

Søknadsfrist: 26.09.2022
Arbeidsgiver: Øyer kirkelige fellesråd
Sted: Øyer
Stillingstittel: Kantor/organist
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4561256431

Arbeidsoppgaver

Hovedansvaret er knyttet til planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i samarbeid med sokneprest, øvrige ansatte og frivillige. Det er i hovedsak to gudstjenester pr søndag, annenhver søndag.
Tjeneste ved forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger i henhold til arbeidsplan
Være med å skape og forme et kirkelig kultur- og diakonalt arbeid, i samarbeid med øvrige ansatte og råd. Utvikle et gjensidig samarbeid med eksisterende kulturliv i Øyer og Tretten Felleskapsbyggende tiltak.
Tjeneste i menighetenes trosopplæring 0-18 år, og skole-/kirke samarbeid.
Tjeneste ved andakter, sangstunder og gudstjenester på Øyer Helsehus, Bakketun bo og servicesenter og tilbud til andre institusjoner/bofellesskap
Rekruttere, samarbeide med og utvikle frivillige utøvere. Samarbeid med Kulturskolen.
Planlegging og gjennomføring/medvirkning ved konserter
Rådgivning for menighetsrådets kirkemusikalske spørsmål.
Ansvar for tilsyn og vedlikehold av menighetens instrumenter.
Delta i stabsmøter og andre planleggingsmøter, og være en del av teamarbeidet i staben
Fellesskapsbyggende tiltak og allsidig menighetsarbeid
Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Utdanning ihht kvalifikasjonskrav for kantor, eller annen kirkemusikalsk utdanning med orgel som hovedinstrument. Søkere med annen relevant utdanning, praksis og erfaring vil også bli vurdert.
Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
Evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
Fleksibilitet og samarbeidsevne
Beherske allsidig spill på orgel og piano, både solo og i samspill med andre
Beherske norsk muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Et trivelig og engasjert arbeidsmiljø
Et rikt lokalt musikkmiljø, og en velfungerende kulturskole
Bynært til Lillehammer, og gode muligheter for et aktivt friluftsliv på fritida.
Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende regulativ og tariffavtale knyttet til KA
Pensjonsordning gjennom KLP

Den som tilsettes må være medlem av DNK
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill
Det vil være nødvendig med bil i tjenesten.
Den som tilsettes må fremlegge politiattest, jfr Trossamfunnslovens §20
Menn oppfordres til å søke.

Henvendelser om stillingen rettes til:

Kirkeverge Anne Berit Riisehagen Gillebo, telefon 91597023, e-post [email protected]

 

Søknadsfrist 26.september. Tiltredelse etter avtale.

 

Søk på stillingen her.

 

Kongsvegen 328, 2636 Øyer, Norge

Kontaktinformasjon

Anne Berit Riisehagen Gillebo
Kirkeverge
91597023

Ingunn Dalen Vik
Sokneprest
91711891

 

Del stillingen

Selskap

Øyer kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Anne Berit Riisehagen Gillebo
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 915 97 023

Lokasjon

  • Øyer
  • Tretten

Søknadsfrist

September 26, 2022