Organist/ Kirkemusiker / Kantor

 

 

 

Kantor/ kirkemusiker søkes til spennende stilling i Gildeskål!

Spennende stilling i en kulturell menighet!

Det er ledig 100 % fast stilling som kantor/kirkemusiker i Gildeskål kirkelige fellesråd.

Gildeskål har ca 2000 innbyggere hvor ca 1250 i vår menighet. Vi har til sammen 6 kirkebygg, hvor vi i varierende grad har gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Vi har en unik prestegård og middelalderkirke fra år 1130 beliggende på Gildeskål kirkested hvor også Gildeskål hovedkirke, som er listeført også ligger. Vi har da 5 velfungerende orgel fra ulike tidsepoker.
Gildeskål har vakker natur, vakre folk og mye spennende som skjer på mange fronter. Aktivt og variert næringsliv, et levende samfunn hvor vi som menighet utgjør en viktig samfunnsaktør.

Vi i Gildeskål, menigheten og dine kollegaer ønsker oss person som kan være med på å utvikle sang- kor- og musikkarbeid for menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter. Spesielt med barn og unge. I tillegg er det et spennende samarbeid med kulturavdelingen i Gildeskål kommune.
Kantor/ kirkemusiker inngår i menighetens stab som er lokalisert i menighetskontoret i Inndyr sentrum. Staben består av en sokneprest, en diakon, kirketjener, kirkegårdsarbeider og kirkeverge og så kanskje du?
Kantor/ kirkemusiker blir «pådriveren» i det kirkemusikalske arbeidet i fellesrådet, og som en «kulturaktivist» i tett samarbeid med kulturavdelingen i Gildeskål kommune.

Vi har mange spennende prosjekt i vår hverdag, som du vil være en viktig del av.
Det største prosjektet er rundt vårt kirkested med middelalderkirke og Gildeskål hovedkirke. Gildeskål Kirkested (gildeskalkirkested.no)
I tillegg har vi en stor på Pilegrimsatsning. Hålogalandsleia – verdens nordligste pilegrimsreise – Nord-Norge % % (nordnorge.com)

 

 • Søknadsfrist: 20.10.2023
 • Arbeidsgiver: Gildeskål Kirkelige Fellesråd
 • Sted: Inndyr
 • Stillingstittel: Organist/ Kirkemusiker / Kantor
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4709220912

 

Arbeidsoppgaver

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Gildeskål kirkelige fellesråd
  Bistå i gjennomføring av konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsråd
 • Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
 • Lede menighetens korarbeid
 • Ansvar for tilsyn med kirkens instrumenter

Det må påberegnes arbeid tre helger i måneden. Dette omfatter gudstjenester på søndager og helligdager, samt vielser som normalt finner sted på lørdager. Arbeid i kirkens høytider, jul, påske og pinse er inkludert i dette.

 

Kvalifikasjoner

 • Kirkemusikals utdanning eller annet som kan kompensere for dette
 • Kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantoer (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-11-20-1896).
 • Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert
 • Allsidig musiker, som kan ivareta klassiske kirkemusikktradisjoner og nyere musikkformer
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Inspirerende, engasjert og kreativ

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke. Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil i tjenesten. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Trossamfunnsloven § 20.
Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste og søkere bes bekrefte samtykke i sin søknad til å stå på offentlig søkerliste. Aktuelle søkere vil bli kontaktet og innkalt til intervju i ukene som følger. Ønske om snarlig tiltredelse.

 

Vi tilbyr

 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
 • Pensjonsordning i KLP (2% trekk av brutto lønn)
 • Stort handlingsrom for å skape og trives
 • Gode kollegaer

 

Sjømyra 1, 8140 Inndyr, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Hilde Furuseth Johansen
Kirkeverge
 Telefon:+47 47288388

Del stillingen

Selskap

Gildeskål kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Hilde Furuseth Johansen
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 47288388

Lokasjon

 • Inndyr

Søknadsfrist

Oktober 20, 2023