MENIGHETSMUSIKER/ORGANIST/KANTOR

 

EVJE OG HORNNES SOKNERÅD

Arbeidsgiver Evje og Hornnes sokneråd

Frist 18.11.2023

AnsettelsesformFast

Evje og Hornnes sokneråd søker organist i 40% fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

Oppgaver og ansvar

– Forberedelse og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter og andre aktiviteter i menigheten i samarbeid med prest og andre involverte.

– Være en ressurs i det musikalske arbeidet i menigheten og bidra til et variert og allsidig konsert-, sang og musikkliv.

Ønskede kvalifikasjoner

– Relevant musikalsk utdanning på høyskole-/universitetsnivå.

– Gode ferdigheter på piano og orgel

– Mestre ulike musikkgenre.

– Gode samarbeidsevner.

– Personlig egnethet tillegges vekt.

Stillingen krever selvstendighet og god evne til kommunikasjon. Noe fleksibilitet med hensyn til arbeidstid er en forutsetning.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

Stillingen krever godkjent politiattest.(barneomsorgsattest)

Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

Betingelser

– Lønn etter avtale.

– Tilsettings- og arbeidsvilkår ifølge tariffavtaler og regelverk.

Spørsmål kan rettes til:

Kirkeverge Sjur Høgetveit, tlf. 91763103, e-post: [email protected]

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes innen 18.11.23 til :

Evje og Hornnes sokneråd, Ljosheimveien 1, 4735 Evje eller på epost til kirkeverge

Se også vår hjemmeside www.evje.kirken.no

Ljosheimvegen 1, 4735 Evje

 

Spørsmål om stillingen

Sjur Høgetveit, Kirkeverge

Mobil91 76 31 03

 

Om arbeidsgiveren

Evje og Hornnes kommune har ca. 3900 innbyggere og ligger ca. 6 mil nord for Kristiansand. Kommunen har et aktivt forretnings- og tjenestetilbud. Soknet har 2 kirker og 2 gravplasser. Det er et aktivt kristent arbeid i kommunen. I menigheten er det sokneprest, prostiprest, konfirmantleder, trosopplærer, kirketjenere, gravplassarbeider, korleder, menighetssekretær og kirkeverge.

Evje og Hornnes sokneråd driver et variert menighetsarbeid for ulike aldersgrupper og ulike behov. Soknerådet ønsker spesielt økt satsing på barn og ungdom. Menighetene har gode erfaringer med familiegudstjenester, og ønsker å videreutvikle dette.

Orgelet i Evje kyrkje er bygget i 1968 og ble påkostet stort vedlikehold i 1994. Orgelet i Hornnes er også fra 1968.

Det er flygel i begge kirkene.

 

Del stillingen

Selskap

Evje Og Hornnes Sokn

Kontaktinfo

  • Sjur Høgetveit
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 917 63 103

Lokasjon

  • Evje
  • Hornnes

Søknadsfrist

November 18, 2023