Kantor/ organist i Elverum – 100% stilling

 

Elverum kirkelige fellesråd

Om stillingen

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har 21.000 innbyggere. Kirka i Elverum er inndelt i 5 sokn og har like mange kirker og gravplasser. Menighetene byr på variert virksomhet etter en folkekirkelig strategi. Det kirkelige arbeidet er en betydelig kulturfaktor i lokalsamfunnet. Kirkekontoret er et samlokalisert kontor med plass for alle ansatte. Vi har for tiden 19 medarbeidere med til sammen 14 årsverk, hvorav 3 hele stillinger innenfor kirkemusikk. Prestetjenesten har i tillegg 4 årsverk.

Elverum kirkelige fellesråd søker etter kantor i 100% stilling. Den som ansettes vil:

være del av et kirkemusikalsk team i Elverum bestående av totalt tre kantorer. Teamet driver et utstrakt kor- og konsertarbeid på høyt nivå, med flere kor for barn, unge og voksne.
arbeide i et tverrfaglig team i Østre Elverum som sammen jobber med videreutvikling av folkekirka i området. Teamet består av prest, menighetspedagog, kantor og merkantilt ansatt.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 21.09.2023
Arbeidsgiver: Elverum kirkelige fellesråd
Sted: Elverum
Stillingstittel: Kantor/ organist i Elverum – 100% stilling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4703002660

Kantor vil ha følgende arbeidsområder

Et særlig ansvar for kirkemusikalsk arbeid i de tre menighetene i Østre Elverum.
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Konsert- og kulturvirksomhet samt videreutvikling av sang- og musikkliv, i samarbeid med stab, menighetsråd og lokalt kulturliv.
Korvirksomhet i samarbeid med øvrige kirkemusikere og menighetspedagog, herunder ukentlige øvelser og konserter.
Medvirkning i trosopplæring og andre tiltak for barn og unge.
Institusjonsbesøk sammen med prest/diakon.

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med «Tjenesteordning for kantorer». Søkere med annen relevant utdanning kan også komme i betraktning.
Bred musikalsk kompetanse.
Engasjement og initiativ for kirkemusikalsk arbeid.
Glad i å arbeide med barn og unge.
Gode samarbeidsevner.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Variert arbeid i et engasjert og tverrfaglig miljø med en sterk folkekirkeprofil.
Tre av de seks orglene holder høy kvalitet. Ett 28 stemmer Ryde og Berg (2007) og ett 14 stemmer Bruno Christensen (1982), og ett orgelpositiv Ryde og Berg (2007)
Lønn i henhold til tariff for kirkelig sektor, med tariffbestemte tillegg.
Forsikring og pensjonsordning.

Annet

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og det kreves barneomsorgsattest (politiattest). Den som ansettes må ha førerkort og disponere bil. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og liturgisk prøvespill.

For mer informasjon kontakt:

Assisterende kirkeverge Ingrun Jule tlf: 404 90 108, mail: [email protected]
Kirkeverge Ann Kristin Myrer tlf: 951 98 913, mail: [email protected]

Les om oss på: www.elverum.kirken.no

 

Søknadsfrist: 21.september 2023

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Fjeldmoravegen 1, 2406 Elverum, Norge

Kontaktinformasjon

Ingrun Jule, Assisterende kirkeverge
Telefon:  404 90 108
E-post: [email protected]

Ann Kristin Myrer, Kirkeverge
Telefon:  951 98 913
E-post: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Elverum Kirkelige Fellesråd
Adresse Prestegårdsvegen 2, 2414 Elverum
Hjemmeside https://elverum.kirken.no

 

Elverum kirkelige fellesråd består av 5 sokn, og har like mange kirker og kirkegårder. Alle menighetene byr på variert aktivitet etter en folkekirkelige profil. Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte, inkludert prost og sokneprester. Driftsavdelingen har kontor på driftsbygget. Vi er tilsammen 23 ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Elverum kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Ingrun Jule
  • Tittel: Assisterende kirkeverge
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 404 90 108
  • Ann Kristin Myrer
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 951 98 913

Lokasjon

  • Elverum

Søknadsfrist

September 21, 2023