Organist i Frøya sokn

 

Frøya Sokn

Frøya kommune har ca. 5000 innbyggere og ligger i havet vest for Trondheim. Det er fergefri kjøring ca. 2 timer fra Trondheim. Landskapet er småkupert med lite skog, men mange vann. Næringslivet er dominert av fiske, havbruk og fiskeforedling og er i fremgangsrik og spennende utvikling. Frøya kommune har et godt etablert og faglig dyktig kriseteam som soknepresten er en del av.
Det er ett sokn i Frøya kommune. Sletta og Hallaren kirke ligger på fast-Frøya. Her er også Titran kapell. I Øyrekka ligger Froan, Mausund og Sula kapell. Kirkekontoret er i rådhuset på Sistranda. I tillegg til sokneprest er det kirkeverge (100%), kantor (100%), diakonimedarbeider (100%), kontorsekretær (50%), menighetspedagog (40%) og fire kirketjenere, i henholdsvis 30%, 22%, 6% og 6% stilling. Konfirmantundervisningen for fast-Frøya er i Sletta kirke og på skolene for konfirmantene i Øyrekka. Antall konfirmanter er ca. 30.

På Frøya er det videregående skole, to barne- og ungdomsskoler i Øyrekka, en barne- og ungdomsskole på fast-Frøya, fire barneskoler, syv barnehager samt ett helsetun.
Menigheten har konfirmantleir på Sula. Kirken på Frøya er en typisk folkekirke med relativt stor deltakelse i begravelser og dåp. Kirkestaben på Sistranda er et godt fungerende arbeidsfellesskap, hvor alle tar ansvar og gjennomfører sine oppgaver på en god måte. Staben skal om ikke lenge over i nye og bedre tilpassede kontorlokaler på kommunehuset.

Det er regelmessig andakter på det nye helsetunet på Frøya. Frøya kommune har flere nasjonaliteter blant innbyggerne, og mange er medlemmer av Den katolske kirke. På Frøya er det dessuten også en aktiv pinsemenighet. Sang- og musikklivet står sterkt i kommunen, likedan idrettslaget. På Frøya finner du Frøya storhall, en av Midt-Norges tre 11’er haller med internasjonale mål. Anlegget inneholder også klatrehall, treningsrom, golfsimulator, garderober, kjøkken og sosialt rom. I tillegg har man håndballhall, basishall og ellers mange muligheter for utendørs aktiviteter. På Sistranda finnes også Maxtrim, et godt utstyrt treningssenter. Frøya-trimmen er et populært tiltak de siste årene. Ulike sjekkpunkter er lagt ut i forbindelse med de mange turløypene som finnes på øya og i Øyrekka.

Søknadsfrist: 06.06.2022
Arbeidsgiver: Frøya Sokn
Sted: Sistranda
Stillingstittel: Organist i Frøya sokn
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4514413849

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.
Videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet med barn og ungdom.
Delta i trosopplæringstiltak.
Ta initiativ til samarbeid med andre kulturaktører i kommunen.
Utvalgsarbeid.
Sangstunder og andakter.
Konfirmantleir/samlinger ved behov.

Kvalifikasjoner

Kirkemusiker med engasjement for barn/ungdom og gudstjenesteutvikling
Erfaring fra orgelspilling
Erfaring og interesse for arbeid med barn og ungdom.
Den som ansette må ha førerkort klasse B.
Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
Søkeren må være medlem av Den norske kirke
Prøvespilling
Gjennomføring av desentralisert orgelkurs ved behov.
Søkere med annet morsmål enn norsk må kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig på engelsk. Krav om gjennomføring av norskkurs.

Personlige egenskaper

Kirkemusiker med engasjement for barn/ungdom og gudstjenesteutvikling
Erfaring fra orgelspilling
Erfaring og interesse for arbeid med barn og ungdom.
Den som ansette må ha førerkort klasse B.
Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
Søkeren må være medlem av Den norske kirke
Prøvespilling
Gjennomføring av desentralisert orgelkurs ved behov.
Søkere med annet morsmål enn norsk må kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig på engelsk. Krav om gjennomføring av norskkurs.

Vi tilbyr

Lønn etter tariff.
Godt fungerende stab, menighetsråd og fellesråd.

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda, Norge

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Ranita Jørgensen
928 85 715

 

 

Del stillingen

Selskap

Frøya Sokn

Lenke til firma

https://kirken.no/froya

Kontaktinfo

  • Ranita Jørgensen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 928 85 715

Lokasjon

  • Sistranda

Søknadsfrist

Juni 6, 2022