Ullensvang kommune Opedal skule

 

100% vikariat som lærar ved Opedal skule

 

 

 

 

Ledige stillingar for skuleåret 2023-24:

100% vikariat som lærar frå 01.12.2023 til 31.05.2024

 

Kvalifikasjonar

 • godkjent undervisningskompetanse
 • undervisningskompetanse i den fyrste lese- og skriveopplæringa
 • helst kontaktlærarerfaring

 

Personlege eigenskapar

 • er ein god klasseleiar
 • har god relasjonskompetanse
 • har god formidlingsevne
 • samarbeider godt i lærande fellesskap
 • er lojal og ansvarsfull mot skulen sitt formål
 • er løysingsorientert og fleksibel

 

Me tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø
 • eit godt pedagogisk utviklingsmiljø
 • løn etter avtaleverk
 • hjelp til å finna bustad

 

 

Søk her

 

 • Fylke: Vestland
 • Jobbtype: Vikariat
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 21.09.2023
 • Arbeidsstad: Lofthus

 

Kontaktpersonar:

Helga Opedal
mob: +47 95237206

 

Heimeside:

ullensvang.kommune.no

 

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

 

 

Ullensvang kommune Opedal skule

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Lenkjetekst

Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

 

Lenkje

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Helga Opedal
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 95237206

Lokasjon

 • Lofthus

Søknadsfrist

September 21, 2023