Øksnes kirkelige fellesråd

Kirketjener / gravplassarbeider / vaktmester

 

Øksnes menighetsråd drifter 4 kirker og 8 gravplasser. Vi har 60-70 gudstjenester og 40-50 gravferder årlig. I Myre kirke er det mange aktiviteter med blant annet 4 ulike kor, speider, kaffetreff og kvinnegruppe.

Er du praktisk anlagt, og kan se for deg å jobbe med både kirkegårder og vedlikehold av bygg? Vil du bli med i teamet av ansatte (og frivillige) som legger til rette for alle aktivitetene som skjer i kirkene våre hver uke hele året? Da er kanskje dette jobben for deg. En av våre ansatte går av med pensjon og vi søker:

Kirketjener/vaktmester

Som kirketjener jobber du med oppgaver knyttet til kirkebygget. Kirketjener ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelser og gjennomføring av gudstjenester, begravelser og annen kirkelig aktivitet, samt renhold og vedlikehold. Du vil også ha medansvar for sikkerhet, brannvern og å møte mennesker som kommer til kirken på en god måte. Man må regne med en del helge- og helligdagsarbeid – omfang kan drøftes og tilpasses. Videre vil du ha et hovedansvar for vedlikehold av kirkebygg og bygg på gravplassene.

Gravplassarbeider

Som gravplassarbeider skal har du ansvar for forsvarlig drift av kirkegårdene med blant annet plenklipping, stell og vedlikehold. Du vil få ansvar for å lære opp og lede ungdom i sommerjobb. Tilrettelegging for pårørende og besøkende er også en del av jobben.

Fordelingen av oppgaver vil variere gjennom året – og kan innenfor noen rammer tilpasses søkers kompetanse- og interessefelt.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 18.03.2024
Arbeidsgiver: Øksnes kirkelige fellesråd
Sted: Myre
Stillingstittel: Kirketjener/gravplassarbeider/vaktmester
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4771823306

Arbeidsoppgaver

Kirketjener ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelse og gjennomføring av gudstjenester, begravelser og annen kirkelig aktivitet, har delansvar for renhold og medansvar for vedlikehold av kirkebyggene. Gravplassarbeider skal sikre god og forsvarlig stell og drift av kirkegårdene, lære opp og lede ungdom i sommerjobb, og legge til rette for pårørende og besøkende. I jobben vil også inngå noe kontakt med konfirmanter, med barn, unge og voksne som deltar i ulike aktiviteter i kirka. Det må forventes en del helge- og helligdagsarbeid.

Kvalifikasjoner

Relevant utdannelse eller relevant arbeidserfaring.
Medlemskap i Den norske Kirke.
Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens §29.

Personlige egenskaper

Engasjer, dyktig og løsningsorientert. Kan jobbe selvstendig, men også fungere godt som del av et team som løser oppgaver og tar utfordringer i felleskap.
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
Førerkort klasse B er en forutsetning, ønskelig med førerkort klasse BE.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale for kirkelig sektor. Stillingen innebærer kveld- og helgearbeid. Stillingen har god pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. prøvetid for nytilsatte.
 • Du blir del av en stab som jobber som et team – som på tvers av fag og stillingsbeskrivelser – bidrar i fellesskap til å utvikle Den norske Kirke i Øksnes.

Stilling: 100 %. Fast stilling
Lønn i henhold til tariffavtale for kirkelig sektor.
Stillingstittel: Kirketjener/vaktmester/gravplassarbeider.

Spørsmål kan rettes til kirkevergen: Tore Christiansen, [email protected] tlf 45619198.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Kirkeveien 10, 8430 Myre, Norge

Kontaktinformasjon

Tore Christiansen
Telefon:  456 19 198
E-post: [email protected]

Ingrid Lie Brun
Kirketjener/gravplassarbeider
Telefon:  482 07 886

 

Del stillingen

Selskap

Øksnes kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Tore Christiansen
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 456 19 198
 • Ingrid Lie Brun
 • Tittel: Kirketjener / gravplassarbeider
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 482 07 886

Lokasjon

 • Myre

Søknadsfrist

Mars 18, 2024