Diakon/ Diakonimedarbeider (vikariat)

 

Øksnes kirkelige fellesråd

Om stillingen

Vår diakonimedarbeider er innvilget ett års permisjon og vi søker en som kan gå inn i oppgaven som diakonimedarbeider fram til og med august 2024. Stillingsstørrelse 50-100%.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og evangeliet i handling. Det handler om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen/diakoni-medarbeideren skal følge opp menighetens diakoniplan og diakoniutvalgets arbeid og legge til rette for frivillig arbeid. Her inngår arbeid rettet mot eldre og aktiviteter for barn og unge.

Om Øksnes og menigheten:

Øksnes kommune har nesten 4500 innbyggere og omtrent halvparten bor i kommunesenteret, Myre. Kommunen har 4 kirker, og det meste av menighetens aktivitet er samlet i arbeidskirka på Myre der også staben har sine kontorer og et nært arbeidsfellesskap. I staben inngår det prest (1 ½ stilling), kontorkonsulent, kirketjener/gravplassarbeider, organist og kirkeverge. Folkekirka står sterkt i Øksnes, og menigheten har et engasjert menighetsråd som jobber i et nært samarbeid med staben.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 25.09.2023
Arbeidsgiver: Øksnes kirkelige fellesråd
Sted: Myre
Stillingstittel: Diakon/ Diakonimedarbeider (vikariat)
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 75
Webcruiter-ID: 4705890073

Arbeidsoppgaver

Lede og administrere det diakonale arbeidet i menigheten i henhold til menighetens diakoniplan
Delta aktivt i konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid
Oppmuntre, lede og utløse frivillig engasjement i menigheten
Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet
Følge opp menighetens diakoniutvalg

Kvalifikasjoner

For tilsetting som diakon forutsettes utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt av kirkemøtet
For tilsetting som diakonimedarbeider er det ønskelig med utdanning og erfaring innen pedagogikk, helse- eller sosialfag
Erfaringer fra diakonalt arbeid er en fordel. Erfaring med å jobbe tett med andre mennesker vil bli vektlagt
Personlig egnethet blir vektlagt
Medlemskap i Den norske kirke (ikke absolutt krav)
Disponere egen bil med førerkort klasse B.
Politiattest (barneomsorgsattest), jfr Kirkeloven § 29
For tilsetting som diakon kreves biskopens vigsling etter tjenesteordningen, dette er ikke er krav for tilsetting som diakonimedarbeider.

Personlige egenskaper

Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
Være god til å kommunisere
Ha evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet
Den som tilsettes må være innstilt på noe jobb ettermiddag/kveld og i helg

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler
Arbeidsbeskrivelse utarbeidet i samarbeid med arbeidstaker
Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede
Ved tilsetting av en person uten formell diakonutdanning vil det bli lagt til rette for å ta etterutdanning som diakon
Et godt arbeidsfellesskap og mulighet til å være med å utforme og prege innholdet i arbeidsoppgavene

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Kirkeveien 10, 8430 Myre, Norge

Kontaktinformasjon

Tore Christiansen
Telefon:  456 19 198
E-post: [email protected]

Nina Haugerud
Telefon:  907 38 470
E-post: [email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Øksnes kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Myre

Søknadsfrist

September 25, 2023