_DSC5698_2000.jpg

 

Økonomisjef/ Økonomimedarbeider

 

Utfordrende stilling i en spennende bransje i endring. I forbindelse med at dagens økonomisjef snart går av med pensjon, er vi på jakt etter hans arvtaker.

Stillingen som økonomisjef vil være faglig utfordrende og krevende. Vi har derfor lagt til rette for at du som ny medarbeider vil få tid og anledning til å tilegne deg nødvendig kompetanse, før du eventuelt trer inn i stillingen som økonomisjef. I tillegg forventes du å være en ressursperson også utover eget ansvarsområde.

Stillingsbeskrivelse

· Delta i økonomiavdelingens arbeide for videreutvikling av selskapet

· Støttespiller for adm. direktør, ledergruppen og selskapets prosjektressurser

· Bidra til utarbeidelse av økonomiplan, budsjett, regnskap og rapportering

· Utføre analyse-, kontroll- og kvalitetssikringsoppgaver

· Bidra til forbedring av fagsystem

· Bidra til videreutvikling av interne styrings- og rapporteringsrutiner

· Bidra til et godt samarbeid og god kommunikasjon med resten av organisasjonen, samt med kunder og samarbeidspartnere

· Bidra til å sikre at konsernets vedtatte rutiner og systemer benyttes

· Bidra til oppfølging av tjenesteleveransen fra regnskap/lønn

· Delta i forskjellige økonomi- og effektiviseringsprosjekter

· På sikt overta ledelse av og personalansvaret for økonomiavdelingen

· Bidra i administrasjonen av tilknyttede selskaper

Målsetting for stillingen

· Bidra til at selskapet er av de beste når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

· Sikre selskapets effektivitet og lønnsomhet gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi

· Trygge og videreutvikle selskapets arbeidsplasser og sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye områder

· Være pådriver for videre utvikling og bruk av moderne IT-verktøy i økonomifunksjonen.

Ønsket bakgrunn/ formalkompetanse/ kvalifikasjoner

· Du har høyere relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Aktuelle kandidater har minimum 5 års erfaring, gjerne med oppfølging av flere selskaper i konsernstruktur. I tilligg har du solid erfaring i bruk av moderne ERP- systemer og generelt gode IT kunnskaper, herunder kjennskap til og bruk av Power BI og Excel.

Personlige egenskaper/ledelse og lederstil

· Ærlig, åpen, tydelig og synlig

· Interesse for fagfeltet og villig til å teste ut og effektivt ta i bruk nye teknologiske løsninger

· Målrettet, analytisk og strukturert

· Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

· Fokusert på gjennomføring og effektivitet

· Tillitsvekkende med gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby faglige utfordringer i en spennende bransje i sterk endring, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Midt-Telemark Energi Holding AS v/ Adm.dir. Jon Arne Mørch-Jonassen AS tlf. 916 39 462.

 

Søknadsfrist 15.08.2020

 

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes innen 15. august 2020.

Søknad merkes «Økonomisjef/økonomimedarbeider»

Om arbeidsgiveren

Midt-Nett Telemark Energi AS er et datterselskap av Midt-Telemark Energi Holding AS. Konsernet består av selskaper innen nettvirksomhet, strømsalg og produksjon, samt eierskap i Midt-Telemark Breiband AS, produksjonsselskapet Norsjøkraft AS og Bø Fjernvarme AS.
Nettselskapet har konsesjonsområde i kommunene Nome og Midt-Telemark, og holder til i moderne lokaler på Ulefoss i Nome kommune.
Selskapet er solid og har satset på effektivisering og modernisering.
Vi har et utstrakt samarbeid med Skagerak Energi AS, blant annet i forhold til driftssentral og innkjøp.

 

Del stillingen

Selskap

Midt-Telemark Energi As

Kontaktinfo

  • Jon Arne Mørch-Jonassen
  • Tittel: Adm.dir. i Midt-Telemark Energi Holding AS tlf.
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 916 39 462.

Lokasjon

  • Ulefoss

Søknadsfrist

August 15, 2020