Økonomisjef

 

Vi søker etter ny økonomisjef

(Stillingen lyses nå ut for 2. gang)

Målselv kommune (ca. 6650 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring samt høgskoletilbud via Studiesenteret Midt Troms i kommunen. I tillegg til Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv – mulighetslandet!  

Rådmannens stab:
ØKONOMISJEF
St.nr. 60/20: 100 % stilling

Målselv kommune er organisert etter en 2-nivåmodell med rådmannsnivå (rådmann og 2 kommunalsjefer) og 17 enheter.  I tillegg stabsfunksjoner.

Vår økonomisjef slutter til høsten og vi søker hans etterfølger. Økonomisjefen er direkte underlagt rådmannen, og er med i rådmannens strategiske ledergruppe.

Stillingen lyses nå ut for 2. gang

Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Leder for økonomiavdelingen, inkl. lønn/fravær (ca. 9 personer)
 • Økonomistyring – sentrale oppgaver er budsjettering, regnskap, rapportering, analyse og finansforvaltning, fakturering, innfordring, lønn, forsikring, innkjøp, gjeldsrådgivning/bostøtte/startlån
 • Pådriver i utviklingsarbeid innenfor økonomiområdet
 • Støtte og veiledning til enhetene og andre i økonomifaglige spørsmål
 • Saksbehandling overfor folkevalgte organer

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå
 • Bred erfaring med og god innsikt i økonomiarbeid, fortrinnsvis fra kommunesektoren
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Ledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, faglig dyktig og resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet og sterkt engasjement i jobben
 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Gode lederegenskaper, evne til å bygge kultur og jobbe med kontinuerlige forbedringsprosesser
 • God kommunikasjonsevne og samarbeidsevne – være en tydelig leder

Vi tilbyr:

 •  En interessant og sentral lederstilling med muligheter til påvirkning
 •  God pensjonsordning
 •  Lønn i h.h.t avtale

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rådmann Frode Skuggedal, tlf. 480 44 904, e-post [email protected] eller økonomisjef Pål Mathisen, tlf. 958 43 688, e-post [email protected]

Søknaden sendes elektronisk. Søk stilling her
Søkere som innkalles til intervju/vurderes tilsatt må levere bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 09.08.20

 

Del stillingen

Selskap

Målselv kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Moen

Søknadsfrist

August 9, 2020