Ledig stilling i Leka – økonomileder

 

Arbeidsgiver Leka kommune

Stillingstittel Økonomileder

Frist 31.08.2023

Ansettelsesform Fast

For den rette personen kan vi nå tilby en engasjerende stilling, hvor du kan ta i bruk alt du har av formell kompetanse og gode personlige egenskaper. Stillingen som økonomileder er direkte innplassert under kommunedirektøren, og er en del av ledergruppen. Som økonomileder skal du være med på å skape positive endringer og styre en bærekraftig utvikling i kommunen.

Organisasjonen er i stadig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov. Vi søker en leder som motiveres av samfunnsutvikling og vil være med å bygge Leka for fremtiden og sikre økonomisk bærekraft gjennom utvikling av gode fellestjenester.

Vi ser etter deg som trigges av:

Utviklingsorientering – og har evne til analytisk, strategisk tilnærming til utvikling av tjenesteområdet, og samtidig en iboende nysgjerrighet og motivasjon for endringer
Gjennomføringskraft – og har evne til å gjennomføre beslutninger, å skape engasjement og involvering
Relasjonsbygging – og kan vise til erfaringer og egenskaper der du har lyktes i å bygge lag som jobber for samme mål

Økonomienheten består av 3 medarbeidere og er ansvarlig for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan, årsmelding og økonomirapporter, samt oppfølging av kommunens økonomi- og virksomhetsstyring, finansforvaltning og innkjøp.

Økonomilederen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen.

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor.

Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Positivt menneskesyn og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes.

Rammebetingelsen for kommunene er i stadig endring. Dette krever en økonomistyring som både har fokus på den daglige oppfølging, ledelse av prosesser og det å kunne gi klare styringsråd i et helhetlig og lengre perspektiv.

Leka kommune benytter Visma Enterprise som lønns- og regnskapsprogram og Framsikt som et verktøy for helhetlig virksomhetsstyring med analyse, planlegging, rapportering, resultatstyring og budsjettering.

Leka kommune har 75 ansatte og 60 årsverk. Driftsbudsjett for 2023 er ca. 119 millioner kroner, fordelt på kommunalområdene oppvekst og familie, helse og velferd, teknisk og eiendom, strategi og samfunn og stab/støtte.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Lede det tverrfaglig arbeidet med kommunens styringsdokumenter som handlings- og økonomiplan, årsbudsjett, rapportering, regnskapsavslutning og årsmelding.
Viktig bidragsyter inn mot kommunens virksomhetsplan, herunder mål- og resultatstyring.
Ansvar for finans- og gjeldsforvaltning.
Bidra med støtte til kommunens ledelse og politisk styre i økonomiprosesser for oppgaver med økonomiske vurderinger, tilrettelegging for beslutninger og kvalitetssikring av økonomidokumenter innenfor de ulike kommunalområdene og sektorovergripende områder.
Økonomistyring, økonomioppfølging og internkontroll.
Investeringsprosjekter.
Eiendomsskatt.
Pådriver i utviklingsarbeid innenfor økonomiområdet.
Veiledning og opplæring til budsjettansvarlige og andre i økonomifaglige spørsmål.
Saksbehandling overfor folkevalgte organer.
Presentere økonomisk informasjon for politikerne, tillitsvalgte i relevante fora og administrativt ansatte

Du har:

Relevant utdanning på bachelor eller masternivå innenfor økonomi
Bred erfaring med og god innsikt i økonomiarbeid, fortrinnsvis fra kommunesektoren
Kjennskap til og god forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag i kommunesektoren

Personlige egenskaper:

Evne til å tenke langsiktig og strategisk
Vant til å ha kontroll, god struktur, og legger vekt på å ha høy kvalitet på arbeidsleveranser
Er strategisk og utviklingsorientert
Er selvstendig og resultatorientert
Har stor arbeidskapasitet, leverer på tid og sterkt engasjement i jobben
Har god kommunikasjonsevne og samarbeidsevne
Har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

Mulighet til å være med å utvikle en kommune i vekst
Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Kommunen tilbyr gode økonomiske støtteordninger
Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000
Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000

Kontaktperson: kommunedirektør Oddvar Aardahl, 902 53 969, [email protected]

 

Søknadsfrist: 31. august 2023

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Hege Svendsen, Daglig Leder Fremo rekruttering

Telefon  90 58 79 20

Oddvar Aardahl, Kommunedirektør

Telefon  90 25 39 69

 

Etter offentlighetsloven vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Ønske om konfidensiell behandling må vurderes etter reglene i offentlighetsloven § 25, som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det. Leka kommune har en praksis om at det skal være særskilte omstendigheter som gir grunnlag for å bli unntatt offentligheten som jobbsøker.

Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som bes om å bli unntatt, men som ikke oppgir begrunnelse, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad.

Om arbeidsgiveren

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall, aktivitetspark (2022) og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Sted Leknesveien 67, 7994 Leka

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

  • Hege Svendsen
  • Tittel: Daglig Leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon 90 58 79 20
  • Oddvar Aardahl
  • Tittel: Kommunedirektør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon 90 25 39 69

Lokasjon

  • Leka

Søknadsfrist

September 18, 2023