Notodden Blues Festival søker

Økonomi- og administrasjonskoordinator i 100% stilling

 

Stiftelsen Notodden Blues Festival (NBF) søker etter en dyktig, inspirert og ryddig medarbeider med kompetanse innen økonomi, logistikk, prosjektledelse samt gode IT-kunnskaper. Erfaring innen markedsarbeid og salg vil bli sett på som en fordel. Arbeidsoppgavene innebærer oppfølging av regnskap, økonomi, sponsorer, pågående og nye prosjekter og øvrig kontoradministrasjon.

Notodden Blues Festival er fyrtårnfestival for musikksjangeren blues i Norge. NBF er en internasjonal prisvinnende festival og allment kjent som «Europas beste bluesopplevelse». Festivalen arrangeres for 34. gang 4. – 7. august 2022 og er en av landets lengstlevende og mest populære musikkfestivaler.

Som administrasjonskoordinator har du følgende arbeidsoppgaver:

· Være «navet» på NBFs kontor, ta imot post, telefoner, besøkende og behandling av faktura, samt organisere festivalkontoret før, under og etter festivalen

· Oppfølging av budsjett, regnskap og kontakt med regnskapsfører

· Økonomirapportering til styret i samarbeid med daglig leder

· Sluttgjøring av prosjektregnskap og rapporter i samarbeid med prosjektledere, samt utfakturering og økonomioppgjør

· Forhandle innkjøp- og samarbeidsavtaler for festivalen

· Være bindeledd mellom ulike interne og eksterne aktører

· Oppfølging av overnatting og hotellbooking for artister og gjester

· Ansvar for innsamling av høykvalitet kundedata

· Være delaktig i oppdatering av festivalens databaser, nettsider og sosiale medier

· Ha kontakt med festivalens sponsorer

· Administrasjonskoordinator skal være støttespiller for gruppeledere og medlemsforeningens leder

· Overordnet kvalitet- og HMS-ansvar for virksomheten

Som administrasjonskoordinator er du:

· Systematisk og nøyaktig, utholdende og samvittighetsfull, effektiv, pliktoppfyllende og økonomisk.

· God til å håndtere rutiner og regler.

· God til å lage systematikk og struktur.

· Du er flink til å sette deg mål, se muligheter samt bygge tillit og relasjoner.

· Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Fast stilling i 100%.

Vi ønsker oss en person med utdanning og kompetanse innen økonomi og logistikk. Du er en selvstendig, strukturert og engasjert person som trives med varierte arbeidsoppgaver. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Stillingen rapporterer til festivalsjef.

Vi tilbyr en spennende jobb i et hyggelig arbeidsmiljø med en uformell omgangstone og stor takhøyde. Lønn etter avtale. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidssted er Bok & Blueshuset på Notodden.

 

Spørsmål om stillingen

Jostein Forsberg, Festivalsjef

Mobil  915 24 503

Runar Lia, Styreleder

Mobil  932 49 766

 

Søknadsfrist 10. oktober.

 

ArbeidsgiverStiftelsen Notodden Blues Festival

Stillingstittel Økonomi- og administrasjonskoordinator

Ansettelsesform Fast

 

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Notodden Blues Festival (NBF) er en ideell organisasjon med formål å øke kunnskap om og interesse for blues og beslektede kulturuttrykk. Festivalen tiltrekker seg 35 000 besøkende og presenterer arrangementer og konserter på høyt kunstnerisk nasjonalt og internasjonalt nivå. Stiftelsen arbeider også på helårlig basis aktivt med å stimulere og bidra til økte bluesrelaterte aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Blant hovedmålene er kunstnerisk utvikling gjennom konsertvirksomhet og opplæringsaktiviteter på alle nivå, gjøre musikkformen blues kjent og tilgjengelig for flest mulig gjennom alle tilgjengelige medier og plattformer, stimulere til musikalsk og faglig nyskaping gjennom bygging av og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk. NBF eier og driver Juke Joint Studio og arrangerer Little Stevens Blues School hver sommer. Notodden Blues Festival ble arrangert første gang i 1988 og var den gang Norges første festival dedikert til musikksjangeren Blues. NBF blir ofte omtalt som «alle norske bluesfestivalers mor». NBF er i dag en av Europas største og viktigste bluesfestivaler og internasjonalt kjent som “Europas beste bluesopplevelse”.

Del stillingen

Selskap

Stiftelsen Notodden Blues Festival

Kontaktinfo

  • Jostein Forsberg
  • Tittel: Festivalsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 915 24 503
  • Runar Lia
  • Tittel: Styreleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 932 49 766

Lokasjon

  • Notodden

Søknadsfrist

Oktober 10, 2021