Kragerø kommune Virksomhet Økonomi

Kragerø kommune Virksomhet Økonomi

Økonomimedarbeider

 

Det er ledig en 100% stilling som økonomimedarbeider i virksomhet økonomi. Virksomheten består av totalt 5 årsverk og har ansvaret for alle typer økonomisk oppfølging for Kragerø kommune herunder regnskap, fakturahåndtering, innkreving, budsjett og finans. Virksomhet økonomi fører også regnskap for selskapene Kragerø kirkelige fellesråd og Kragerø Havnevesen. Alle ansatte på virksomhet økonomi bistår hele organisasjonen med rådgivning. Det er et overordnet mål for virksomheten å benytte effektive digitale løsninger.

Vedkommende vi søker skal arbeidet i et fagteam for fakturabehandling og kommunal innkreving. Teamet er felles ansvarlig for alle oppgavene som tilfaller dette teamet.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for kommunal fakturering. Herunder utgående fakturering av alle faste og tilfeldige kommunale krav og behandling av inngående faktura for alle selskaper
Ansvar for daglig utbetalinger fra Velferd
Ansvar for løpende å ta i bruk nye digitale løsninger
Bistå oppfølging og innfordring av ubetalte kommunale krav
Bistå med regnskapsføring, samt registrerer i kommunenes inn og utlånsmodul
Samarbeid med oppdragsgivere på alle kommunalområder og øvrige selskaper
Kundebehandling

Kvalifikasjoner:

Relevant treårig høgskoleutdanning innen økonomi og administrasjon eller tilsvarende
Erfaring i bruk av faktureringssystemer og gjerne med bruk av fagsystemer fra VISMA
God innsikt i og forståelse for regnskap
Digital kompetanse
Det er ønskelig med innsikt i innfordring av kommunale krav

Egenskaper:

Du kan arbeide selvstendig
Du er nøyaktig og liker å arbeide med tall
Du er fleksibel og fremtidsrettet
Du har gode samarbeid og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø kommune.
Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2 % av brutto lønn.
Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Send søknad på stillingen her.

 

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 07.08.2022

 

Arbeidssted: Rådhuset

Hjemmeside:
/www.kragero.kommune.no/
Adresse: Ytre strandvei 15 3770 Kragerø

Kragerø kommune 

Kragerø er en kjent sommerby som ligger vakkert til ved kysten med et mylder av øyer og skjær – Perlen blant kystbyene. Naturen, skjærgården, kunst og kultur sammen med fargerik småbyidyll legger til rette for gode opplevelser og et berikende friluftsliv til alle årstider. Kragerø kommune har ca. 10500 innbyggere og et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen og sentrale kommunikasjonsknutepunkter. Aktive innbyggere, lag og foreninger, næringslivet og kommunen arbeider sammen til felles innsats og bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo, besøke og drive næring i.

 

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Kragerø

Søknadsfrist

August 7, 2022