Trosopplærer/Menighetspedagog – Vikariat

 

 

Nord-Odal og Sør-Odal kirkeligfellesråd slo seg sammen til Odal kirkelige fellesråd 1.1.2016 og betjener nå begge kommuner med tjenester. Odalen ligger i hjertet av det sentrale Østlandsområdet, men utenfor støysonen omkring storflyplassen. Kort vei til Oslo, Gardermoen, Hamar og svenskegrensen.
En desentralisert bosettingsstruktur med fem kirker – Mo, Oppstad, Sand, Strøm og Ullern – og Trøftskogen kapell. Begge kommuner består av bygdesentra, godt utbygde barnehager, skoler, videregående skole, grendehus, idrettsanlegg samt alders- og sykehjem som til sammen gjør at folk trives. Det finnes et variert tilbud av varer, tjenester og fritidstilbud for både barn og voksne.
Totalt i kommunene bor det ca. 14 000 mennesker.
Kirkekontoret består av fire prester, daglig leder/kirkeverge, gravferdsansvarlig, kontorfullmektig, tre kantorer og fem kirketjenere.

Vil du være med å forme fremtidens kirke?
Vi søker en som kan lede trosopplæringsarbeidet i menighetene i et 100% vikariat med tiltredelse snarest. Vikariatet vil vare til mai 2025. Stillingen skal jobbe rettet mot arbeid med barn og unge i alder 0 til 18 år.

 

Søknadsfrist: 30.04.2024
Arbeidsgiver: Odal kirkelige fellesråd
Sted: Skarnes
Stillingstittel: Trosopplærer/Menighetspedagog – Vikariat
Stillinger: 1
Heltid/Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4799060019

 

Arbeidsoppgaver

 • Være saksbehandler og sekretær i menighetenes trosopplæringsutvalg
 • Oppfølging av frivillige innen trosopplæringen
 • Ansvar for gjennomføring av tiltakene, gjennom involvering av ansatte og frivillige
 • Ansvar for innkjøp i henhold til budsjett, og holde oversikt over utstyr
 • Ansvar for budsjett/regnskap i samarbeid med kirkevergen

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant kirkelig utdanning (f.eks. kateket, menighetspedagog), eller annen pedagogisk utdanning (lærer, førskolelærer m.fl.)
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Utdanning /engasjement i formidlingsfag som f.eks. musikk, kunst eller drama
 • Erfaring og trivsel med barne- og ungdomsarbeid og like å formidle
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

 

Personlige egenskaper

 • Ønsker å formidle kirkens tro og tradisjon til kommende slekter
 • Har overblikket
 • Kan tenke strategisk
 • Evne til å nå de mål som er satt
 • Kan jobbe gjennom andre
 • Gode samarbeidsegenskaper, være kontaktskapende og relasjonsbyggende

 

Vi tilbyr

Et arbeidsmiljø hvor trosopplæringen er en sentral del.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.

 

Annet

 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke
 • Det kreves framlegging av politiattest
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egnethet og evnen til samarbeid
 • Du må disponere egen bil
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

 

Bruvegen 17, 2100 Skarnes, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Per-Ivar Sveheim
Kirkeverge
 Telefon:41623190

Del stillingen

Selskap

Odal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Per-Ivar Sveheim
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41623190

Lokasjon

 • Skarnes

Søknadsfrist

April 30, 2024