Nordland politidistrikt har ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver innen bygg og eiendom
SVS – Stab for virksomhetsstyring, Nordland politidistrikt

 

Vil DU jobbe med bygg og eiendom i Nordland politidistrikt?

Vi har ledig fast stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) eller rådgiver (SKO 1434) med arbeidsoppgaver innen oppfølging og utvikling av bygg og eiendom i Nordland politidistrikt. Stillingen er organisatorisk plassert i Stab for virksomhetsstyring og er stedsplassert til Bodø. Nordland politidistrikt har stor aktivitet på eiendomsfeltet og skal i løpet av de nærmeste årene realisere flere større eiendomsprosjekter og videreutvikle forvaltningen av våre bygg. Politidistriktet har ansvar for prioritering av tilpasning og utvikling av den samlede eiendomsporteføljen for Nordland politidistrikt.

Politiets fellestjeneste (PFT) har ansvaret for anskaffelse og løpende forvaltning, samt drift og vedlikehold av politiets samlede bygningsmasse. Distriktet har en egen EBA ansvarlig som er faglig ansvarlig for distriktets prioriteringer og behov innenfor eiendom. Stillings som seniorrådgiver/ rådgiver er faglig underlagt EBA ansvarlig. Arbeidsoppgavene vil være innenfor planlegging, rådgivning, oppfølging og prosjektledelse knyttet til distriktets eiendomsportefølje.

Vi søker etter en kunnskapsrik og selvstendig medarbeider som vil en sentral rolle i forbindelse med oppfølging og kvalitetssikring av intern behovsvurdering og leveransene på våre bygge- og eiendomsprosesser fra planlegging til sluttføring.

Stab for virksomhetsstyring bistår politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene i politidistriktet (planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering). Staben skal vegne av politimesteren kontrollere at driftsenhetene utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer og i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Stab for virksomhetsstyring har for tiden 14 årsverk med en bredt sammensatt oppgaveportefølje. I staben jobber medarbeidere som har fag- og premissgiveransvar innenfor følgende områder: Økonomi- og virksomhetsstyring, eiendomsforvaltning, anskaffelser og materiell, dokumentforvaltning og arkiv, strategisk analyse, strategisk rådgivning, IKT-rådgiving og sikkerhetsledelse.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 20.08.2023
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt
Sted: Bodø
Stillingstittel: Seniorrådgiver/rådgiver
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4685774979

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Følge opp forvaltning og drift av eiendommene i politidistriktet
 • Oppfølgings- og prosjektansvar på vegne av distriktet i gjennomføring av byggeprosjekter og bygningsmessige tiltak
 • Være politidistriktets kontaktledd med PFT Eiendom på byggeprosjekter og FM oppdrag
 • Delta i intern sikkerhetsorganisasjon i forbindelse med fysisk sikring av bygg
 • Bidra i effektivisering innenfor EBA, både ved realisering av nye bygg og drift og forvaltning av eksisterende bygningsmasse.
 • Bidra i møter med enhetsledere og andre brukerne om langsiktig arealbehov
 • Foreta analyser og bistå med løsningsforslag som optimaliserer arealbruk i både eksisterende og nye leieforhold
 • Følge opp meldte behov fra driftsenhetene og vurdere disse i forhold til prioritering
 • Rådgivning og bistand innen eiendom og bygg ovenfor ledere og brukere

Kvalifikasjoner

Det vil bli vurdert tilsetting enten som seniorrådgiver eller rådgiver avhengig av søkergrunnlag.

Nødvendige som seniorrådgiver:

 • Høyere teknisk og/eller økonomisk utdanning på masternivå innenfor relevant fagområde. Ved lang og relevant erfaring kan deler av utdanningskravet fravikes.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid innen eiendomsforvaltning og/eller eiendomsutvikling i offentlig eller privat sektor.
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektstyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl B
 • Gode IKT ferdigheter

Nødvendige som rådgiver

 • Høyere teknisk og/eller økonomisk utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagområde.
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektstyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl B
 • Gode IKT ferdigheter

Ønskede:

 • Kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling, samt regelverk for offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om fysisk sikring av bygg
 • Kjennskap til politiets virksomhet
 • For tilsetting som rådgiver vil faglig sterke kandidater uten lang erfaring også bli vurdert.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Gjennomføringsevne og evne til å ta ansvar for fremdrift og kvalitet
 • Analytisk og strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Opptatt av å dokumentere prosesser, beslutninger og resultater
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • God evne til å kommunisere og samspille godt med kollegaer og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
  Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), lønnstrinn 60 – 65, kr 584 500 – 635 400 brutto per år eller seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønnstrinn 70 – 78, kr 692 400 – 821 100 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner.
 • For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Gidsken Jakobsens vei 14, 8008 Bodø, Norge

Kontaktinformasjon

Terje Almendingen, EBA ansvarlig
Telefon:  916 34 340
E-post:    terje. [email protected]

Anita Eriksen, Avdelingsdirektør Stab for virksomhetsstyring
Telefon:  957 07 733
E-post:   [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 660 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer Nordland politidistrikt kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i cvèn, kvinner, søkere med innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved intervju må bekreftede kopier av vitnemål, attester og lignende medbringes. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr off.l. § 25.

 

Del stillingen

Selskap

Nordland politidistrikt

Lenke til firma

https://www.politiet.no/

Kontaktinfo

 • Terje Almendingen
 • Tittel: EBA ansvarlig
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 916 34 340
 • Anita Eriksen
 • Tittel: Avdelingsdirektør Stab for virksomhetsstyring
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 957 07 733

Lokasjon

 • Bodø

Søknadsfrist

August 20, 2023