Klikk på aktuell utlysing under:

 

Finnmark fylkeskommune (FFK)

Studierektor Nettskolen Finnmark

En spennende hverdag venter for deg som studierektor for nettskolen Finnmark i
et utviklende team.Nettskolen Finnmark er lokalisert …

Honningsvåg Heltid

Søknadsfrist 24.04.2024

Finnmark fylkeskommune (FFK)

Faglærere ved Nordkapp videregående skole

Inntil tre (3) 100 % stillinger – Norsk på studieforberedende og yrkesfag. Norsk i
kombinasjon med Norsk for minoritetsspråklige, Tysk, …

Honningsvåg Heltid

Søknadsfrist 19.04.2024

 

Arbeidssted Nordkapp VGS, 9750 Honningsvåg

 

Om Finnmark fylkeskommune

Finnmark, Norges nordligste fylke er også det fylket som ligger lengst øst i landet. Det er et fylke med stort areal og en dramatisk natur med fjorder, fjell, tundra og en unik arktisk ørken. Finnmark er 48 000 kvadratkilometer stort og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder.

Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk påvirkning. Besøkende tiltrekkes av den imponerende naturen og det spennende kulturelle mangfoldet.

Finnmark er strategisk viktig for Norge i nordområdene, med gode muligheter for økt samarbeid og utvikling. Finnmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon. Vi har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø.

Nordkapp videregående skole
Nordkapp videregående skole og Maritime fagskole Nord avdeling Honningsvåg ligger sentralt i Honningsvåg – byen ved Nordkapp.

Nordkapp videregående skole har tilbud innen naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, restaurant- og matfag, konditorfaget, elektrofag, maritime fag samt studiespesialisering. Skolen har i tillegg ansvaret for distanseundervisning til 8 kystkommuner – Veksling LOSA. I tillegg har skolen ansvaret for Nettskolen Finnmark som er under stadig utvikling. Gjennom skolens kursavdeling arrangeres mange utadrettede kurs og utdanningstilbud for skolens elever, private og næringslivet. Skolen og skolemiljøet er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum. Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til skolens samfunnsoppdrag. Våre nye faglærere må derfor være glad i mennesker og bidra i utviklingsarbeidet av organisasjonen. Mer om skolen finner du på https://nordkapp.vgs.no

 

Del stillingen

Selskap

Troms og Finnmark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

  • Klikk på aktuell utlysing for mer informasjon
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Honningsvåg

Søknadsfrist

April 24, 2024