Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

Nome videregående skole avd. Søve

Nome videregående skole avd.

Nome vgs – kokk med fagbrev

 

Kantinene på Nome vgs er skolens hjerte og en sentral del av skolehverdagen. Vi søker en dyktig og selvstendig kokk i fast stilling til våre kantiner på avd. Lunde og avd. Søve. Du må like å omgås ungdom. Avd. Søve er en internatskole med 65 beboere som i tillegg har middag 4 dager pr uke. Du må være fleksibel og arbeid må påregnes på begge avdelingene etter behov. Skolens kantiner har 5 ansatte og du vil være en viktig del av dette teamet. Kantinene er åpne gjennom hele skoledagen. Her serveres både kald og varm mat fra disk og buffet. Kantinenes tilbud skal bidra til et variert og godt kosthold som fremmer læring.

Utover videregående opplæring drives det i perioder undervisnings- og kursvirksomhet både på dagtid og kveldstid. En del møtevirksomhet for eksterne brukere som kommune, organisasjoner, foreninger og lag må påregnes. Vi driver også med catering og noe selskapsarrangementer på forespørsel.

Vi søker deg som kan være med å bidra til å utvikle kantinens tilbud, skape trivsel samt kommunisere godt med våre elever. Arbeidsåret følger skoleruta. I tillegg må det påregnes noe kveld- og helgearbeid i forbindelse med arrangementer.

Stillingstype: Fast

Stillingsstørrelse: 50% + ekstravakter ved sykefravær og arrangementer.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Som kokk er du med på driften av skolekantinen og Selskapstunet Catering
Menyplanlegging
Organisering av arbeidsoppgaver
Innkjøpsoppgaver
Varemottak/varekontroll
Betjene kasse
IK-mat
Rapportering til og samarbeid med skolens administrasjon

Kvalifikasjoner

Fagbrev innenfor matfag, fortrinnsvis fagbrev som kokk
Erfaring fra storkjøkken er en fordel
Gode norskkunnskaper
Opptatt av et helsefremmende kosthold
Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

Fleksibel og nytenkende
Serviceinnstilt og selvgående. Fokus på kvalitet
Trives i en hektisk hverdag
Økonomiforståelse
Løsningsorientert
Opptatt av profilering og salg
Er fleksibel, har et åpent sinn, god på å skape trivsel og relasjoner -og ikke minst like å jobbe i team.
God ordenssans og gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

God offentlig pensjonsordning
Intern opplæring
Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
Godt arbeidsmiljø
Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Nome videregående skole

Nome videregående skole har ca. 460 elever og 120 ansatte.

Skolens utdanningstilbud er:

Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk og Teknologi- og industrifag.

Skolen rekrutterer elever fra ca. 30 ungdomsskoler i regionen, og utdanningene er fordelt på avdeling Lunde og avdeling Søve. Ved skolen er det også voksenopplæring, kursvirksomhet og utstrakt samarbeid med bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og FoU-miljøer.

Om stillingen

Arbeidssted Søvevegen 12, 3830 Ulefoss

Stillingstype Fast

Stillingsstørrelse Deltid

 

Søknadsfrist: 21.01.2024

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Helle Jeanette Førland
[email protected]

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Del stillingen

Selskap

Telemark fylkeskommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Ulefoss

Søknadsfrist

Januar 21, 2024