Diakon 100 %

 

Nittedal kirkelige fellesråd

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 21 personer, herav 3 prester. Vi har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Som diakon hos oss vil du arbeide med å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og er den tjenesten som i særlig grad er rettet mot mennesker som er sårbare eller i vanskelige livssituasjoner.

Se også www.nittedal.kirken.no

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 03.03.2024
Arbeidsgiver: Nittedal kirkelige fellesråd
Sted: Nittedal
Stillingstittel: Diakon 100 %
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4769767999

Arbeidsoppgaver

Lede og utvikle menighetens diakonitjeneste, med spesiell vekt på å legge til rette for og å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid i henhold til
Den norske kirkes ordninger
Videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan sammen med diakoniutvalg og stab i henhold til sentral Plan for diakoni
Lede/sekretær for diakoniutvalget, samt samarbeid med stab
Rekruttering, oppfølging og samarbeid med frivillige medarbeidere
Sorgarbeid, oppfølging av etterlatte
Besøkstjeneste og annen frivillig innsats
Samtale/sjelesorg og tilstedeværelse for mennesker i sårbare situasjoner
Utvikle diakonalt inkluderingsarbeid
Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med diakonien i fokus
Samarbeid med kommunale institusjoner samt institusjonsandakter
Samarbeid om fellestiltak i prostiet sammen med andre diakoner
Samarbeid med og nettverksarbeid blant kommunale instanser og frivillige organisasjoner

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke. Annen relevant utdanning eller erfaring kan kompensere for manglende utdanning
Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
Søker må disponere egen bil
Søker må være medlem av DNK og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting

Personlige egenskaper

Erfaring fra diakonalt arbeid
Kan opptre selvstendig og ansvarsfullt, er profesjonell i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
God evne til og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
God samarbeidsevner med ansatte og frivillige
Må kunne arbeide selvstendig, være kreativ, fleksibel og løsningsorientert
Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing. Plusstid avspaseres iht. avtale

Vi tilbyr

Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
Mulighet for å påvirke både egen stilling og menighetenes diakonale innsats i samarbeid med arbeidsgiver og diakoniutvalg
Fleksibel arbeidstid
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ
Pensjonsordning i KLP
Tiltredelse 1. august 2024 med mulighet for gradert stilling frem til det umiddelbart

 

Søk på stillingen her.

 

Rådhusveien 3, 1482 Nittedal, Norge

Kontaktinformasjon

Merete Strandberg
Kirkeverge
Telefon:920 57 415

Randi M. Vilberg
Diakon
Telefon:412 35 300

 

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Det er to gravplasser i kommunen, Hakadal kirkegård, som ble utvidet med blant annet navnet minnelund i 2016, og Nittedal kirkegård. Vi har to fast ansatte gravplassarbeidere. Nittedal kirkelige fellesråd har ansvaret for forvaltning og drift av gravplassene. Fellesrådet er arbeidsgivere for 18 andre kirkelige tilsatte.

For mer informasjon om kirken i Nittedal se: www.nittedal.kirken.no

Del stillingen

Selskap

Nittedal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Merete Strandberg
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 920 57 415
  • Randi M. Vilberg
  • Tittel: Diakon
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 412 35 300

Lokasjon

  • Nittedal

Søknadsfrist

Mars 3, 2024