HR-leder

 

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Om stillingen

Er du vår nye HR-leder?

Vi søker en erfaren, relasjonell leder som er strategisk og nytenkende, med gode samarbeidsevner og god kjennskap til Den norske kirke.

Seksjonen har ansvar for å bistå biskopene og prostene med å lede prestetjenesten. Samtidig har HR-leder personalansvar for tiden fire faste rådgivere.
HR-leder skal utvikle personalpolitikken i bispedømmet og gi lederstøtte. Et viktig satsingsområde for seksjonen er rekruttering. Du vil få ansvar for å sikre gode rekrutteringsprosesser i samarbeid med prostene og lokalmenighetene.

Rådgiverne i seksjonen arbeider også med kompetanseutvikling, HMS og lønn. Arbeidsveiledning er også et sentralt arbeidsområde.

Vi ønsker at du har god kompetanse og erfaring med konflikthåndtering. Rådgiverne i seksjonen og HR-leder går aktivt inn i varslingssaker og er en støtteressurs i saker med små og store arbeidsmiljøutfordringer.

Som person trives du med et høyt arbeidstempo, er omgjengelig og glad i mennesker.

I Nidaros bispedømme er det lagt til rette for kompetanseutvikling av ledere og det er gode muligheter for faglig utvikling. HR-leder arbeider på tvers i organisasjonen, både lokalt og nasjonalt. Det er HR-samlinger og samarbeid med andre bispedømmer.

Den norske kirke er i stadig endring. Du vil arbeide videre med omstillingsprosesser vedtatt av Kirkemøtet og gjennomføre vedtatte endringer på HR-feltet.
HR-leder inngår i ledergruppa i bispedømmet og deltar i ulike utvalg og møter, som regionalt arbeidsmiljøutvalg, prostemøtet og kontaktmøter med fagforeningene.

Arbeidssted er Nidaros bispedømmekontor i Erkebispegården i Trondheim. Bispedømmekontoret består av to seksjoner- Kirke og samfunn (KS) og seksjon for personal og administrasjon (SPA). Kontoret har til sammen 14,5 årsverk. Bispedømmet består av 9 prostier, 115 sokn og 34 kirkelige fellesråd. HR-leder er stiftsdirektørens stedfortreder.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 08.01.2024
Arbeidsgiver: Den norske kirke
Sted: Trondheim
Stillingstittel: HR-leder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4741313318

Kvalifikasjoner

– Erfaring fra personalforvaltning og ledelse vil bli vektlagt
– Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
– Erfaring fra organisasjonsutvikling/omstillingsprosesser/endringsledelse
– Erfaring fra offentlig forvaltning
– God kjennskap til kirkelig virksomhet
– God innsikt i gjeldende lover og avtaleverk (KA/statlig sektor)
– God innsikt i prestetjenesten
– Erfaring fra saksbehandling
– Erfaring fra konflikthåndtering
– Medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper

– Tar initiativ, tenker strategisk og helhetlig

– Evner å motivere og skape god arbeidskultur

– Har god relasjonell kompetanse

– Verdsetter samarbeid Trives med høyt arbeidstempo

– Kan jobbe selvstendig og strukturert

– Kommuniserer godt muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

– spennende og varierte oppgaver i en hektisk arbeidsdag
– trivelig og godt arbeidsmiljø
– lønn i henhold til tariff for Den norske kirke
– medlemskap i Statens pensjonskasse
– bedriftshelsetjeneste
– kontorsted med attraktiv beliggenhet
– plassering i stillingskode 1211 seksjonssjef

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Erkebispegården, Kongsgårdsgata 1A, 7013 Trondheim, Norge

 

Kontaktinformasjon

Tom Elvebakk, seksjonsleder
Telefon:  907 93 950
E-post:  [email protected]

Steinar Skomedal, stiftsdirektør
Telefon:  928 02 499
E-post:  [email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Nidaros bispedømme

Kontaktinfo

  • Steinar Skomedal
  • Tittel: Stiftsdirektør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 928 02 499

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Januar 8, 2024