Sysselmannen-Banner

 

Naturforvalter

 

 

Vil du bidra til at Svalbard er et av verdens best forvaltede villmarksområder, og det best bevarte høyarktiske reisemål i verden? Sysselmesteren på Svalbard har ledig en åremålsstilling som rådgiver eller seniorrådgiver i miljøvernavdelingen. Åremålsstillingen er for tre år med adgang til å søke tre års forlengelse.

Arbeidssted er i Longyearbyen. Denne jobben passer for deg som har naturfaglig kompetanse og har lyst til å jobbe med naturforvaltning i verneområder, både selvstendig og i samarbeid med andre. Dette er i all hovedsak en kontorjobb, men med noe tilsyn i felt i deler av året. I miljøvernavdelingen hos Sysselmesteren vil du jobbe sammen med 14 dyktige kollegaer, som blant annet har ansvaret for verneområdeforvaltning, artsforvaltning, vurdering av meldte tur- og reiselivsaktiviteter,
kulturmiljøansvar, forurensning- og avfallsspørsmål samt arealplansaker. Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på Svalbard, og er både statsforvalter og politimester på øygruppen.

 

 • Søknadsfrist: 31.08.2023
 • Arbeidsgiver: Sysselmesteren på Svalbard
 • Sted: Longyearbyen
 • Stillingstittel: Naturforvalter
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Åremål
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4687856363

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for forvaltning av verneområdene på Svalbard.
 • Saksbehandling etter verneforskriftene, utarbeidelse og oppfølging av forslag til verneplaner, forvaltningsplaner og strategier.
 • Saksbehandling etter svalbardmiljøloven med forskrifter om tiltak og aktiviteter innenfor og utenfor verneområdene, herunder saker etter motorferdselforskriften og leirforskriften.
 • Informasjons- og foredragsvirksomhet, primært knyttet til stillingens fagoppgaver.
 • Noe virksomhet i felt må påregnes, blant annet naturoppsyn og sårbarhetsvurderinger.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har (må-krav):

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor naturvitenskapelige fag.
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning hos kommune, statsforvalter eller departement.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • God GIS-kompetanse (Arcmap).
 • Erfaring fra feltarbeid eller naturoppsyn.
 • Erfaring med prosessorientert arbeid.
 • Kunnskap om Svalbard.
 • Erfaring fra verneområdeforvaltning.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en person som arbeider selvstendig og systematisk, er fleksibel og løsningsorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt.

 

Vi tilbyr

Hva kan du forvente som ansatt hos oss?
Hos Sysselmesteren får du en utfordrende stilling med faglig spennende arbeidsoppgaver. Vi har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med 50 andre dyktige og engasjerte kolleger. Sysselmesteren har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder i opplæringsperioden. Du får også muligheten til å delta på relevante fagsamlinger, og dialog med overordnede direktorater og departementer.
Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 i lønnspenn 600.000 – 650.000 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn 650.000 – 730.000, avhengig av kvalifikasjoner.
Polartillegget er for tiden kr. 107,- per dag.
Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 17,9 %.
Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.
Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no).

Sist, men ikke minst, så får du en unik mulighet til å jobbe og bo på Svalbard. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2600 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Naturen på Svalbard er unik og friluftsopplevelsene står i kø utenfor husdøra, året rundt.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

 

Vei 309-6, 9170 Longyearbyen, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Linda Karlstad
fungerende miljøvernsjef
 Telefon:47395233
E-post:[email protected]

Jannike Wika
Naturforvalter
 Telefon:95052394
E-post:[email protected]

 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er både politimester og statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 50 ansatte i åremålsstillinger.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen har et godt tjenestetilbud og et rikt idretts- og kulturtilbud. Men Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. På flere områder er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som er tilgjengelig og dette kan være lavere enn på fastlandet. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kontaktinfo

 • Linda Karlstad
 • Tittel: fungerende miljøvernsjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 47395233

Lokasjon

 • Longyearbyen

Søknadsfrist

August 31, 2023