Sola kirkelige fellesråd

Musikalsk leder i Tananger menighet

 

Tananger menighet er en aktiv menighet i Sola kommune. Den flotte arbeidskirken ble innviet i 2002. Orgelet ble tatt i bruk i 2005. I tillegg har kirkerommet et Yamaha flygel. Menigheten har et stort barne- og ungdomsarbeid. Her er barnekor, baby- og småbarnsang, fritidsklubb for tweens og ungdomsklubb. Et stort antall frivillige er engasjert som gudstjenestemedhjelpere, blant annet som forsangere. Tananger menighet har et rikt spekter av musikalske innslag på gudstjenestene. Menigheten ønsker seg derfor en allsidig og dyktig kirkemusiker som gjerne behersker ulike stilarter og musikalske uttrykk. Menigheten verdsetter alt fra gamle salmeskatter til moderne lovsang. Det er viktig at kirkemusikeren kan samarbeide med og utvikle frivillige musikere/forsangere og ha et menighetsbyggende perspektiv i sin tjeneste.

Staben består av sokneprest, daglig leder, musikalsk leder, menighetspedagog, trosopplærer, sekretær, ungdomsarbeider og driftsleder som er felles for kirkene i Sola. Menigheten driver også barnehage, skolefritidsordning og åpen barnehage med ca. 20 ansatte.

Menighetens visjon: Mer himmel på jord.

For mer informasjon se: www.tanangermenighet.no

Søknadsfrist: 18.10.2021
Arbeidsgiver: Sola kirkelige fellesråd
Sted: Tananger
Stillingstittel: Musikalsk leder i Tananger menighet
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 50
Webcruiter-ID: 4436053395

Arbeidsoppgaver

Gjøre tjeneste ved gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger
Lede menighetens musikalske virksomhet
Lede og koordinere forsangere og musikere i gudstjenesten
Bistå korarbeidet i menigheten
Rekruttere, videreutvikle og følge opp frivillige medarbeidere i det musikalske arbeidet i menigheten
Bidra i det generelle menighetsarbeidet og menighetsarrangementer
Delta på stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben.
Planlegge og gjennomføre (i samarbeid med andre) konserter i den grad det er tilgjengelig kapasitet

Kvalifikasjoner

Kirkemusikalsk kompetanse i samsvar med § 3 i Kirkemøtets ”Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer”. Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert.
Erfaring fra organisttjeneste, menighetsarbeid og noe administrativt arbeid verdsettes.
Musikalsk allsidighet og åpenhet for ulike kirkemusikalske uttrykk
God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon og virksomhet

Personlige egenskaper

Inspirerende, fleksibel, selvstendig og initiativrik
Evne og vilje til ryddighet, planmessighet og sosial tilhørighet
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr

En spennende jobb i kontakt med mange flotte barn, unge og voksne
Ordnede arbeidsvilkår
Plan for kirkemusikk
Et godt sosialt og åndelig menighetsfellesskap
Mulighet for plass i menighetens barnehage/SFO
Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor (KA).
Pliktig medlemskap i KLP med 2 % trekk i brutto lønn


Andre opplysninger

Sola kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Arbeidssted: Tananger menighet/kirke. Daglig leder i Tananger menighet er nærmeste overordnede.
Helgearbeid og noe kveldsarbeid må påregnes.
Musikalsk leder går inn i en avtalt turnus med de andre kirkemusikerne i fellesrådets område vedrørende vielser og begravelser.
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
Politiattest må framvises ved tilsetting iht trossamfunnsloven §20.
Søker må kunne beherske norsk.

 

Risavika Havnering 100, 4056 Tananger, Norge

Kontaktinformasjon

Randi Lundberg Tveit
Daglig leder
971 47 133

Kai Rune Byberg
Ass. Kirkeverge
994 11 533

 

 

Del stillingen

Selskap

Sola kirkelige fellesråd

Lenke til firma

https://sola.kirken.no/

Kontaktinfo

  • Randi Lundberg Tveit
  • Tittel: Daglig leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 971 47 133
  • Kai Rune Byberg Ass.
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 994 11 533

Lokasjon

  • Tananger

Søknadsfrist

Oktober 18, 2021