NES-Webcruiter-1170x300

Er du en mestringsfokusert vernepleier/miljøterapeut?

 

 

Vi søker deg som er trygg og handlekraftig vernepleier, og som brenner for arbeid med personer med funksjonsvariabler.

Vil du bidra i et miljø som stadig er under faglig utvikling? Da er Miljøarbeidertjenesten i Nes kommune noe for deg!

Vi er med på å sikre gode, helhetlige og trygge tjenester til brukere i deres hjem. I takt med utviklingen i samfunnet øker kompleksiteten og behovene i hjemmene til innbyggerne våre. Det gir oss en unik mulighet til å tenke nytt, benytte vernepleierfaget til å styrke vår kompetanse innenfor ressursmobilisering og mestringsperspektivet, og med brukermedvirkning i fokus. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere, samarbeider tverrfaglig både internt og eksternt, deltar i ulike prosjekter og er opptatt av fleksibilitet og forbedring.

Det gir mening å bidra til mestring og livsglede, skape trygghet og et godt liv. Vi ønsker deg som er engasjert, har faglig interesse, og som vil utføre jobben med arbeidsglede og humor.

Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 5 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsvariabler, i alle aldre og i alle livets faser.

Avdeling 5 består av et bofellesskap for unge voksne med varierende bistandsbehov. Alle har individuelle dagtilbud, enkelte med bemanning. Du får brukt din kompetanse innen autisme, atferdsutfordringer og somatikk. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med epilepsi. Vi jobber kunnskapsbasert, er opptatt av å styrke kompetansen og samarbeidet innad og på tvers, legge til rette for et utviklende fagmiljø og skape muligheter både for brukere og medarbeidere som sikrer gode tjenester også inn i framtida.

Vi er i prosess med å videreutvikle tjenesten ved å bruke et aktivt fagmiljø på tvers av avdelingene. Dette skjer i tett samarbeid med stedlige fagansvarlige i avdelingene og fagleder i miljøarbeidertjenesten. Hver 6. uke er det felles fagmøter for miljøterapeut og fagansvarlig på tvers av avdelingene.

Vi har har en ledige stilling som vernepleier/miljøterapeut ,100 % dag/ kveld, og arbeid hver 4.helg. Hovedtyngden av arbeidet i ukedager vil være på kveld grunnet dagtilbud uten bemanning for enkelte brukere.

 

 • Søknadsfrist: 05.02.2024
 • Arbeidsgiver: Nes kommune
 • Sted: Årnes
 • Stillingstittel: Er du en mestringsfokusert vernepleier?
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4754773099

 

Arbeidsoppgaver

 • Yte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, herunder målrettet miljøarbeid, medisinansvar, kartlegging/vurdering/utarbeide tiltaksplaner
 • Tilrettelegg for mestring, ressursmobilisering og utvikling
 • Tilrettelegge og bistå i daglige gjøremål/aktiviteter
 • Håndtere uforutsette situasjoner på en faglig etisk og forsvarlig måte
 • Opplæring og veiledning av medarbeidere – bistå i ressursgruppene, ansvar for internundervisning
 • Samarbeid med verger/pårørende og andre aktuelle instanser
 • Fagutviklingsarbeid sammen med andre miljøterapeuter i tett samarbeid med fagleder

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Annen relevant høyskoleutdannelse kan vurderes
 • Kompetanse innenfor systematisk målrettet miljøarbeid med personer med funksjonsvariabler
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
 • Gode IKT-ferdigheter og evne til å anvende ulike fagsystemer
 • Kunnskap og erfaring knyttet til relevant lovverk
 • God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner samt relasjonskompetanse
 • Være fleksibel, tilpasningsdyktig og å kunne omstille deg i arbeidshverdagen
 • Opptatt av kvalitet i tjenesten og positiv til forbedringsarbeid
 • Kunne foreta gode faglige og etiske vurderinger, være bidragsyter til holdningsarbeid
 • Ha god gjennomføringsevne og beslutningskompetanse
 • Engasjement for fagutvikling
 • Mestre en hektisk arbeidshverdag
 • Evne til å kunne inspirere og være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Organisert opplæring og oppfølging av nytilsatte
 • Lønn etter gjeldende tariff, samt 30 000,- i rekrutteringstiltak for vernepleiere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25

 

Leirvegen, 2150 Årnes, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

An-Kristin Myhre
Avdelingsleder
 Telefon:97 62 15 26

 

Nes kommune i Akershus fylke har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 24.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

 • An-Kristin Myhre
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 97 62 15 26

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Februar 5, 2024