Miljøterapeuter til ny barneverninstitusjon i Time Kommune – Medleverturnus 2-7, 2-7, 3-7

 

Arbeidsgiver Haraldsplass Serio Ung AS

Stillingstittel Miljøterapeut i Barneverninstitusjon

Frist 21.01.2024

Ansettelsesform Fast

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland, Agder og i Rogaland. Vi har en tydelig ambisjon om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern.

Vi har en avdeling på Bryne, og er nå i gang med å etablere ytterligere en avdeling, nærmere bestemt på «gamle» Eikeland skole på Undheim. Bygget er totalrenovert og tilpasset vår drift, og vil være gruppe tiltak med 3 plasser, for ungdom i målgruppen «Behandling Høy». Plassene vil inngå i etablert rammeavtale med Bufdir.

 • Turnus er 2-7, 2-7, 3-7, og man vil være fire personell på hvert team, pluss våken nattevakt.
 • Vi søker nå etter dyktige miljøterapeuter til 100% stilling i medlever turnus.
 • Avdelingen vil ha plasseringer med hjemmel i BVL §§ 6-1 og 6-2
 • Avdelingen vil ha 100% stedlig ledelse.
 • Oppstart 1 mai 2024.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Omsorg og behandling av barn mellom 12-18 år.
 • Faglig og miljø terapeutisk arbeid med ungdom, observasjon, kartlegging og behandling. Vi jobber etter standardisert forløp, arbeid med planer, mål og resultater.
 • Målrettet miljøarbeid i samarbeid med ungdommene. Oppfølging av lovverk, vedtak og rapportskriving.
 • Samarbeid med foreldre/nettverksarbeid, ulike instanser som Barneverntjeneste, Bufetat, Skole og andre aktuelle samarbeidsparter
 • Motivere og engasjere ungdommene i deres hverdag

Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, Vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog.
 • Annen relevant 3-årig høyskole utdanning kan være aktuelt (eksempel: lærer, sykepleier eller pedagog ). Andre med relevant erfaring kan vurderes.
 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor relevante fagområder som barnevern, kognitiv miljøterapi, psykiatri eller rus.
 • erfaring fra tilsvarende arbeid
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Vi ønsker oss robuste, fleksible og løsningsorienterte medarbeidere, som:

 • Setter ungdommenes behov i sentrum, og har evne til å bygge relasjoner og støtte ungdommenes utvikling
 • Er en robust og trygg voksenperson
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å jobbe selvstendig, og samtidig bidrar positivt i teamet
 • Har godt humør og engasjement
 • Har erfaring fra lignende arbeid innen barnevern, skole og/eller rus/psykiatri
 • Har kunnskap/erfaring om systematisk, metodisk miljøterapi
 • Evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • Har kjennskap til aktuelt lovverk
 • Som har interesse for å aktivisere gjennom aktiviteter, friluftsliv, motor og/eller båt interessert m.m.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Godt arbeidsmiljø, med god oppfølging og veiledning
 • Inkluderende arbeidsliv (IA bedrift)
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

Kun personer med godkjent kompetanse/relevant erfaring vil bli vurdert.

Arbeidstedet vil p.t være på Undheim, Time Kommune, Rogaland

Det er krav om politiattest ved ansettelse.

 

Søk på stillingen her.

 

HARALDSPLASS SERIO UNG AS, Sted Ødegårdsveien 27, 4342 Undheim

 

Spørsmål om stillingen

Hans Petter Farestad, Regionleder Agder/Rogaland

Mobil  99 69 56 58

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Serio Ung er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, som har virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høyskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet «Kompetanse med hjertevarme» forplikter til å vise nestekjærlighet og respekt for den enkeltes personlighet og integritet gjennom engasjement, inkluderende felleskap, fokus på miljø og kamp for rettferdighet. Stiftelses konsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å knytte til seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

Hovedkontoret til Stiftelsen ligger i Bergen.

Stiftelsen ønsker en fremtidig satsning og utvikling innen Barnevern gjennom Haraldsplass Serio Ung. Vi har i dag avdelinger i Vestland, Agder og i Rogaland. Her har du mulighet til å delta på en interessant og utviklende «reise» fremover.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Serio Ung

Kontaktinfo

 • Hans Petter Farestad
 • Tittel: Regionleder Agder/Rogaland
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Mobil99 69 56 58

Lokasjon

 • Undheim

Søknadsfrist

Januar 21, 2024