Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

 

Miljøterapeut

 

Ved Finnstjerna bofellesskap er det ledig inntil 2 x 100% faste stillinger som miljøterapeut.

Opplysninger om enheten

Finnstjerna Bofellesskap i Vadsø kommune yter tjenester innenfor tjenesteområde for utviklingshemmede og funksjonshemmede. Bofellesskapet ble etablert i 2017 og består av 16 boenheter. Vi gir også tjenester ut til personer bosatt utenfor Finnstjerna bofellesskap. Vi har nær tilknytning til lokalmiljøet, med gode tilrettelagte utearealer og nærhet til naturen.

Vårt overordnede mål er å bli blant Norges beste bofellesskap, der beboere trives og pårørende er trygg på at vi gir forsvarlig og nødvendig helsehjelp. Vi ønsker et bofellesskap der pårørende og ansatte samhandler til beste for den funksjonshemmede.

Finnstjerna bofellesskap ønsker å øke kompetansen vår. Fokuset i arbeidet er å gi tjenestemottakerne en god hverdag gjennom bl.a. tilrettelagt aktivitet, pleie og omsorg og nødvendig praktisk bistand. Tjenestetilbudet er basert på individuelle behov der brukermedvirkning, selvbestemmelse og myndiggjøring er en sentral del i vårt daglige arbeid med beboerne.

Enheten er organisert med leder, nestleder, fagleder, ergoterapeut, merkantil stilling og kokk.

Enheten har p.t. 43 årsverk i turnus.

Ledig stilling

Vi har ledig inntil 2 x 100% fast stilling som miljøterapeut, fortrinnsvis vernepleier, andre ansatte med relevant høyskoleutdanning er også velkommen som søker. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

– Vi søker etter positive, engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som er opptatt av å gi kvalitet i arbeidet med utviklingshemmende og funksjonshemmede.
– Vi skal gi våre beboere en best mulig hverdag og livskvalitet.
– Arbeidet rundt enkeltbeboere er organisert i primærgrupper og vil bli ledet av primærkontakt. Miljøterapeut bidrar sammen med andre miljøterapeuter og ledelse til å lede dette arbeidet.
– Erfaring fra tverrfaglig samarbeid er ønskelig.

Kvalifikasjoner

– Autorisasjon som vernepleier, annen relevant høyskoleutdanning vil også kunne bli vurdert.
– Erfaring og kunnskap om kapitel 9 i lov om kommunal helse- og omsorgstjenester er å foretrekke.
– Beherske norsk både muntlig og skriftlig.
– Det er ønskelig med erfaring i miljøterapeutisk arbeid og gjerne tegnspråkkompetanse.

Personlige egenskaper:

– Du er ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner.
– Du har evne til fleksibilitet og kan til tider takle et høyt tempo
– Du har forståelse for, og er bevisst at vi alle har et ansvar for et godt arbeidsmiljø og alle skal trives
– Du har interesse for omsorg for funksjonshemmede
– Du har et jevnt godt humør, stå-på-vilje og er motivert for å gjøre en god jobb
– Du er en god rollemodell og motivator
– Du har evne til refleksjon og læring
– Du er pålitelig, kan gå i turnus og har god helse
– Du har evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
– Du ser muligheter, ikke begrensninger

Om du innehar alle, eller noen av disse egenskapene, så er kanskje du en av våre nye kollegaer? Vi håper da du vil søke på jobb hos oss.

Vi tilbyr

– Et godt og spennende fagmiljø med fokus på å gi et godt tjenestetilbud.
– Et godt arbeidsmiljø
– Vi samarbeider om arbeidsoppgavene og skal gjøre hverandre god
– Vi jobber aktivt med å ta i bruk velferdsteknologi som kan bidra til økt livskvalitet og mestring
– Gode muligheter for videreutdanning innen relevante områder
– God opplæring og veiledning
– Kompetanseheving gjennom internopplæring
– Dekning av flytteutgifter i h.h.t reglement
– Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år.
– God pensjonsordning og forsikringsordning.

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht. tariffavtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Arbeid i turnus med jobb hver andre eller tredje helg.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  23.01.20

 

Vår ref1621
Merk søknad

Fakta

Selskap Vadsø kommune
Stilling Miljøterapeut
Stillingstype Fast i turnus
Lokasjon Finnstjerna Bofellesskap

 

Kontakter

Britt-Hege Karlsen, Nestleder
[email protected]
Mobil  971 11 066 Arbeid 78 94 26 46

Marit Zahl Jonassen, Enhetsleder
[email protected]
Mobil  481 82 392  Arbeid 78 94 26 48

Del stillingen

Selskap

Vadsø kommune

Kategorier

miljøterapeut

Kontaktinfo

  • Britt-Hege Karlsen
  • Tittel: Nestleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 971 11 066 Arbeid 78 94 26 46
  • Marit Zahl Jonassen
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 481 82 392 Arbeid 78 94 26 48

Lokasjon

  • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 23, 2020