Sortland kommune

Vil du bidra til å redusere miljøavtrykket i Vesterålen?

Miljørådgiver Eiendom

 

Sortland kommune skal redusere sitt miljøavtrykk og som del av dette bli miljøsertifisert og godkjent som Miljøfyrtårn.

Sortland kommune søker etter en prosjektstilling i 2 år med mulighet for fast ansettelse. Den som tilsettes skal være en ressursperson for kommunen og i samarbeid med andre ansatte jobbe frem løsninger som bidrar til målet om å redusere kommunens klimaavtrykk.

Det er, ved siden av behovet for å styrke det generelle klimaarbeidet i kommunen, planer om flere større prosjekter (nytt sykehjem, ny skole, ny hall, svømmehall osv.) som samlet krever at kommunen styrker sin kompetanse på dette området.

Den som tilsettes vil bli organisert i enhet for Eiendom, men må påregne å jobbe på tvers av fag og enheter.

Oppgaver:

Energi- og miljøoppfølging av formålsbygg
Påse at Sortland kommune ivaretar lovkrav og forskrifter knyttet til energibruk og miljø i formålsbygg
Planlegge og gjennomføre enøk-prosjekter
Støtte organisasjonen i faglige spørsmål knyttet til energi/enøk, klima og miljø
Sørge for at Sortland kommune får miljøsertifisert sine formålsbygg (Miljøfyrtårn)
Sette seg inn i tilskuddsordninger og søke relevante tilskudd
Gi faglig bistand i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning på minimum bachelornivå
God kjennskap til relevant miljølovgivning
Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
Kompetanse innen miljø- og kvalitetsledelse
Kunnskap om og erfaring med prosjektledelse eller fagansvar i prosjektarbeid er ønskelig
Erfaring med miljøoppfølging av bygg- og anleggsprosjekter, og/eller ytre miljø.
Kjennskap til klimatilpasning
Erfaring med miljøsertifisering er en fordel
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Selvstendig og løsningsorientert
Strukturert
Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe i team
Rolleforståelse
Pådriver, god formidlingsevne

Vi kan tilby:

Sentral og idyllisk beliggenhet i et historisk bygg
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale
Gunstig pensjonsordning

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt «Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering», oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til [email protected]. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: [email protected]

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 

Kontaktpersoner

Enhetsleder Eiendom: Karl-Espen Aas, tlf. 901 53 950, [email protected]

Referansenr: 21/3279

Fylke: Nordland

Jobbtype: Engasjement

Heltid/Deltid: Prosjekt

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 08.11.2021

 

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Sortland

 

Kontaktpersoner:

Karl Espen Aas

mob: +47 901 53 950

 

Hjemmeside:
https://www.sortland.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-kart/
Adresse: Vesterålsgata 57 8400 Sortland

Sortland kommune Eiendom

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.
Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor. Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.
Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet. Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no eller ta kontakt med oss.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sortland kommune

Kontaktinfo

  • Karl Espen Aas
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 90153950

Lokasjon

  • Sortland

Søknadsfrist

November 8, 2021