MILJØARBEIDERE OG MILJØTERAPEUTER

 

Om oss:

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Om stillingen:

Miljøtjenesten har flere stillinger ledig hvor vi ønsker å tilsette dedikerte medarbeidere med fremoverlent holdning og arbeidslyst. Avdelingen er ikke stor, men vi er i vekst og vi har et sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringer i årene fremover. Vi søker etter medarbeidere som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker og som vil være med på å videreutvikle tjenestetilbudet.
Vi har ledige stillinger for vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte miljøarbeidere.

Miljøtjenesten er en del av en større hjemmetjeneste. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning. Vi yter bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. I tillegg til tjenester i boligene, tilbyr vi hjelp som boveiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjenesten og avlastningstjensten i kommunen vil ligge innunder miljøtjenesten.

Målgruppen til Miljøtjenesten er;

Personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.
Personer med langvarig rusavhengighet og/eller langvarig psykisk lidelse med behov for kommunale tjenester.

Arbeidsoppgaver:

Bistå brukerne i dagliglivets gjøremål i og utenfor boligen.
Samarbeid med enhetsleder.
Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenesten til brukerne.
Være pådriver for kvalitet- og utviklingsarbeid på arbeidsplassen.
Vise fleksibilitet, håndtere detaljer samt ha evne til å se muligheter i en travel hverdag.
Utstrakt samarbeid og dialog med aktuelle samarbeidspartnere.
Primærkontaktoppgaver.
Gi faglig veiledning og opplæring samt undervisning.
Medikamentoppgaver i henhold til lovverk.

Kvalifikasjonskrav:

Offentlig godkjent vernepleier, sykepleier, sosionom eller annen relevant høyskoleutdannelse.
Offentlig godkjent helsefagarbeider eller andre med relevant fagbrev innen helse- og omsorg.
Ufaglært med relevant erfaring.
Videreutdanning/fagskole innen aktuelle fagområder jfr målgruppene i virksomheten.
Erfaringskompetanse med målgruppene.
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, samt gode dataferdigheter.
Gode kunnskaper om Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9.
Personlig egnethet i forhold til brukergruppe vil bli særskilt vurdert.
Hvem er du?
Du har utdannelse som svarer til stillingen du søker.
Har interesse/erfaring fra arbeidet med psykisk utviklingshemmede og psykisk lidelser/rus.
Du har empati og setter bruker i sentrum.
Har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldende IKT-systemer. Ivrig bruker av digitale opplæringsverktøy.
Du har engasjement og evner å jobbe både selvstendig og i team.
Evne til fleksibilitet.
Kunnskap om helse- og omsorgstjenesteloven kap 9.
Personlige egenskaper og egnethet vil bli betydelig vektlagt, med særlig vekt på samarbeidsevne og selvstendighet.
Ha evne og vilje til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsningsorientert og handlekraftig.

Vi tilbyr:

Som nyansatt med fagbrev eller minimum 3 årig høyskole tilbyr vi bonuordning ved oppstart og ved signering av avtale etter 6 månders prøvetid med 1 til 2 års bindingstid.
Lønn etter tariff.
God pensjons- og forsikringsordning.
Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, fokus på IA arbeid.
Kompetanseutvikling gjennom e- læringskurs.
Heltidskultur i fokus.
Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest.
Tilsetting skjer på vilkår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler.
Det vektlegges personlige kvalifikasjoner og intervju må påregnes.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder i miljøtjenesten Marit Elisabeth Paulsen mobilnr. 96 94 83 14, [email protected]

FORTLØPENDE TILSETTING.

 

Søk på stillingene her.

 

Søknadsfrist Løpende

 

Arbeidsgiver Steigen kommune

Kommune Steigen

Omfang Fast prosent (100%)

Varighet Fast

Arbeidssted Miljøtjenesten

Søk på stillingen her.

 

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

  • Marit Elisabeth Paulsen
  • Tittel: Virksomhetsleder i miljøtjenesten
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: mobilnr. 96 94 83 14

Lokasjon

  • Leinesfjord

Søknadsfrist

Mars 20, 2023