Menighetspedagog/trosopplærer

 

Aurskog-høland Kirkelig Fellesråd, Bjørkelangen

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve «det gode liv» sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell.

I staben kirkeverge, ass kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 6 kirketjenere, en menighetspedagog, og to trosopplærere, to menighetssekretærer og en diakonimedarbeider. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog, og Bjørkelangen. I tillegg er det 4 prester i soknene.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig vikariat stilling som menighetspedagog / trosopplærer i 100 prosent stilling 35,5 t pr uke tjenestested Bjørkelangen og Setskog sokn. Fra 03 januar-30 juni 2022.

Arbeidsoppgaver

• Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrige ansatte i samsvar med gjeldende

planer

• Deltakelse i gudstjenester tilknyttet undervisning

• Leder SFO-kor og Knøttekor i samarbeid med organist.

• Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet

• Veilede frivillige medarbeidere

• Sørge for breddetiltak som f.eks. Tårnagenter, Lys våken mv. blir planlagt og

gjennomført

• Konfirmantarbeid i sam med prest, inkludert undervisning samlinger og leir

Kvalifikasjoner

• Minimum 3-årig høyre utdanning med pedagogikk, kristendom/teologi eller diakoni i

fagkretsen eller annen relevant utdanning. Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende formell utdanning.

• Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid

• Erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge

• God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

• Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og ungdom

• Gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning, selvstendighet og evne til strukturert

og målrettet arbeid.

• God formidlingsevne

• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

  • Kjennskap til Den norske kirke

Annet

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jf trossamfunnslovens §20.

Vi tilbyr

• Engasjerte og faglig dyktige kollegaer

• Fleksibel arbeidstid

• Spennende, givende og allsidige arbeidsoppgaver

• Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/Sogneprest Hanne Sinkerud 41291964

Søknad med CV sendes Aurskog-Høland kirkelige fellesråd, Østre Blixrud vei 7. 1940 Bjørkelangen, eller per

e-post til: [email protected] Tlf: 47978421 /22

 

Søknadsfrist 03 oktober 2021

 

Send søknad til:
[email protected]

Om stillingen

Stillingstittel: Menighetspedagog

Sted: Østre Blixrud vei 7, 1940 Bjørkelangen

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1

Sektor: Ikke oppgitt

Arbeidsdager: Ukedager Søndag Lørdag

Arbeidstid: Dagtid Kveld

Arb.tidsordning: Skift

Oppstart: Etter avtale

 

Kontaktperson for stillingen

Jan Boutera, Kirkeverge
Telefon:  911 85 881
Epost: [email protected]

 

————————————————————————————————————-

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og
levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve «det gode liv» sammen med 17 390 andre.
Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle
kirkene, og et kapell
I staben kirkeverge, ass kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 6 kirketjenere, 1 kirkegårdsarbeider,
1 menighetspedagog, og 3 trosopplærere, 2 menighetssekretærer og en diakonimedarbeider. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog, og Bjørkelangen. I tillegg er prester i soknene. det 4
Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig vikariat stilling som menighetspedagog/trosopplærer
i 60 prosent stilling tjenestested Aurskog sokn. Kan tiltres snarest.

Arbeidsoppgaver

• Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrige ansatte i samsvar med gjeldende planer
• Deltakelse i gudstjenester tilknyttet undervisning
• Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet
• Veilede frivillige medarbeidere
• Sørge for breddetiltak som f.eks. Tårnagenter, Lys våken mv. blir planlagt og gjennomført
• Konfirmantarbeid i samråd med prest, inkludert undervisning samlinger og leir

Kvalifikasjoner

• Minimum 3-årig høyre utdanning med pedagogikk, kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller
annen relevant utdanning. Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende formell utdanning.
• Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid
• Erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge
• God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper
• Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og ungdom
• Gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid.
• God formidlingsevne
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
• Kjennskap til Den norske kirke

Annet

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jf trossamfunnslovens §20.

Vi tilbyr

• Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
• Fleksibel arbeidstid
• Spennende, givende og allsidige arbeidsoppgaver
• Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge eller sogneprest Unni Sveistrup 47978424
Søknad med CV sendes Aurskog-Høland kirkelige fellesråd, Østre Blixrud vei 7. 1940 Bjørkelangen, eller per e-post til: [email protected] Tlf: 47978421 søknadsfrist 03 okt 2021

Tiltredelse etter avtale.

 

 

Del stillingen

Selskap

Aurskog-Høland Kirkelig Fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Aurskog
  • Setskog
  • Bjørkelangen

Søknadsfrist

Oktober 3, 2021